நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, June 29, 2011

Employee Referral for ASP.NET , JavaScript, Rhino Mocks 3.6 with Mobile Application


If you are meeting the requirement then only forward your resume to
the mentioned mail ID. Other wise Please dont send any resume.
Please..........
Umar F Mohamed Yacoob <umohamedyaco@csc.com>
LOCATION:  Chennai / Hyderabad / Bangalore
AREAS:  ASP.NET 3.5 & JavaScript, Rhino Mocks 3.6, Experience in using
Mobile Emulators / Devices
EXPERIENCE, CHARACTERISTICS & KEY SELECTION CRITERIA:

Educational/ Professional Qualifications (Essential): BE/ BTech/ MCA/ MSc
Good Communication Skills
Excellent Professional & Academic Record


EXPERIENCE: 2 to 6 Years

The Candidates should possess the following Requirements:

ASP.NET 3.5 & JavaScript
C#
JQuery 1.4 and above
Rhino Mocks 3.6
MS Test
Visual Studio 2008 / 2010
Team Foundation Server
Flex Builder
Action Script 3 or above
Working experience in Test driven development methodology is a must.
Experience in using Mobile Emulators / Devices is a must

Responsibilities:

Perform high quality software analysis, design, development, testing and
maintenance
Bring a broad skill set utilizing disparate technologies and best
practices to the team
Be highly adaptable and able to quickly ramp-up on emerging technologies,
industry practices and processes


PLEASE REFER ALL CVs TO:  link
https://csc.taleo.net/careersection/cscexternalcareersite/jobsearch.ftl?lang=en

                                  Job Code No : 1100CXG
                                  Click on Job Title
                                  Click on Refer a Friend for this job
                                  How to Refer through Global Source -
On-line Guide>:
Note : For all successful referrals, the concerned referrer  will be
rewarded as per the CSC India Referral Policy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSC • This is a PRIVATE message. If you are not the intended recipient,
please delete without copying and kindly advise us by e-mail of the
mistake in delivery.
NOTE: Regardless of content, this e-mail shall not operate to bind CSC to
any order or other contract unless pursuant to explicit written agreement
or government initiative expressly permitting the use of e-mail for such
purpose • Computer Sciences Corporation India Pvt Ltd • 7th Floor, Block
1B, DLF IT Park, Sivaji Garden, Moonlight Stop, Nandambakkam Post,
Ramapuram, Chennai-600 089.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...