நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, June 29, 2011

Senior Sales Executive with 3 to 6 of experience in IT sales---------- Forwarded message ----------
From: TNTJ Job <tntjjob@gmail.com>
Date: 28 June 2011 17:20
Subject: Senior Sales Executive with 3 to 6 of experience in IT sales
To: tntjjob <tntjjob@googlegroups.com>


---------- Forwarded message ----------

Hi All,

Looking for Senior Sales Executive with 3 to 6 of experience in IT
sales for an Nasdaq Listed company.
Location : Banglore,
CTC : Negotiable.
Could reach me @9840652058 or
 akram.khan@fernpartnership.com

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...