நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, June 29, 2011

Oppurtunity with CMM level 5 Company For Mainframe professionals
From: Pinaki Consulting Pvt. Ltd. <a.varsha@pinakitech.com>
Experience required for the Job: 2 - 6 years
Annual Salary of the Job: 3.0 - 12.0 Lacs
Dear Candidate,

Hi,

Greetings of the Day!!!!1

At Present we have urgent openings of Mainframe Professionals

Role Location
SSE: Bangalore, Hyderabad, chennai, Pune, Gurgaon

If you are interested for above mentioned opening then do send me your
updated reume ASAP along with filling below mentioned details:

Total Experience:
Relevant Experience:
Current Organization: (Name, Duration)
Current CTC:
Expected CTC:
Notice Period:
Date of Birth:
Preferred Location:
Highest Qualification:


Thanks and Regards,
Amrit varsha
Pinaki Technologies Pvt. Ltd.
Direct No: 011- 49409905
a.varsha@pinakitech.com
www.pinakitech.com

Is this job relevant to you?
Yes

No


Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Pinaki
Consulting Pvt. Ltd. (an.aggarwal@pinakitech.com, 11, Tolstoy Marg,
Connaught Place, NEW DELHI, Delhi - 110001) using Naukri.com services.
The responsibility of checking the authenticity of
offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:

Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find
you a job. This could be in the form of a registration fee, or
document processing fee or visa charges or any other pretext. The
money could be asked for upfront or it could be asked after trust has
been built after some correspondence has been exchanged. Also please
note that in case you get a job offer or a letter of intent without
having been through an interview process it is probably a scam and you
should contact abuse@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now
Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV
written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!
Ads by Google
Employment
Government Job Career

Partner SitesFind your dream match on Jeevansathi.com
Get career advice on asknaukri.com


Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com
Build your professional network on Brijj

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...