நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, June 29, 2011

Urgent Opening for PL1 Developers


From: Bangalore Software Services (P) Ltd. <prathap.reddy@bangaloresoftware.com>
Experience required for Job: 2 - 5.5 years
Job Annual Salary: Not Mentioned
Job location: Bengaluru/Bangalore,Chennai,Hyderabad,Pune
Hi,

Greetings from Bangalore Software Services!!!!

This is regarding openings with the PL1 Developer (Permanent Position)

Company : CMM level 5 company

Skills:PL1
Total Exp: 2 to 5.5 yrs (1 Yrs relevant in PL1)
Interview Location: Pune, Chennai, Bangalore and Hyderabad
Joining Location: Pune, Chennai, Bangalore and Hyderabad

If you are interesting with this requrement, kindly forward your
updated resume to
prathap.reddy@bangaloresoftware.com along with the following

Total IT Exp :
Relevant Exp :
Current CTC :
Expected CTC :
Notice Period :
Contact Number:
Current Location :
Preferred Location:
Date of Birth:
Passport Num:
NOTE: We apologize, if any inconvenience is caused or this job opening
is irrelevant / not of interest to you and request you to ignore this
mail.


Best Wishes,
Prathap Reddy,
Bangalore Software Sevices.

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...