நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, April 15, 2011

TCS BPO -Semi-Voice openings


--- On Thu, 4/14/11, Tata Consultancy Services <merlinsmile.e@tcs.com> wrote:

From: Tata Consultancy Services <merlinsmile.e@tcs.com>
Subject: TCS BPO -Semi-Voice openings


TCS BPO Hiring for Technical Application Support Process (Semi â€" Voice)

Work Location : Bangalore
Designation : Process Associate /Sr. Process Associate
Experience : 1 Year to 4 Years

Basic Requirements:

• Minimum 1 Year of work experience in troubleshooting technical issues
• Experience in troubleshooting for Banking and Financial Industry would be an added advantage
• Willing to relocate to Bangalore
• Willing to work in night shifts / Rotational shift
• Good communication skills
• 15 Years regular education is a must
• Graduation through correspondence / Distance education is not eligible
• BE/B.Tech / need not apply

It is mandatory to mention the contact person name on top of the resume
Kindly carry copy of this mail for interview.
Reference - Merlin Smile (HR)
Contact - 044-66166-549
Mandatory documents to carry for Interview:
One photo ID card (Pan Card /Driving license etc...)
Last 3 months pay slip
Copy of this mail

Interview Venue:
Tata Consultancy Services
165/1A, Velachery to 100 feet Taramani Road,
Velachery, Chennai â€" 42.
Landmark â€" Near Vijaya Nagar bus terminus, Velachery)

Day & Date: Saturday, 16th-April-11

Walk in Time: 11.00 AM to 1.00 PM

Contact Person: Merlin Smile (HR)
*** Kindly refer your friends if you are not interested /eligible .
*** The entire selection process to complete requires you to appropriately block your day, request all to plan your schedule.

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Tata Consultancy Services (siddhartha.mundra@tcs.com, Akruti Business Park, Andheri-E,, MUMBAI, Maharashtra - 400093) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Finance Jobs Accountant Careers


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...