நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, April 13, 2011

Imam Deen is waiting to share with you on Facebook

facebook
Hi Senthilkumar,
Just a reminder that Imam Deen has confirmed your friend request and you're now friends on Facebook.
 
Imam DeenImam Deen
134 friends
4 photos
 
Thanks,
The Facebook Team
Share with Imam:
Go to Facebook

To see what Imam is up to and start sharing, go to Facebook:
http://www.facebook.com/n/?home.php&mid=40f97d6G5af36f1bf8ecG0G2b&bcode=YDFwRF7e&n_m=nagore51.jobs%40blogger.com
The message was sent to nagore51.jobs@blogger.com. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future or have your email address used for friend suggestions, you can unsubscribe.
Facebook, Inc. P.O. Box 10005, Palo Alto, CA 94303

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...