நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, April 11, 2011

ESD Job Vacancy in Abu Dhabi-Linux Administrator

 


From: Javeed Iqbal Sait <saitji@yahoo.com>
Subject: ESD Job Vacancy in Abu Dhabi-Linux Administrator
To:
Date: Wednesday, 6 April, 2011, 2:43 PM

 

Asalamu Alaykum Wa Rahmatulahi Wa Barakatu,

A Reputed Government Health Organization in Abu Dhabi - UAE is looking for LINUX Administrators with Oracle ERP experience.

Candidate should have minimum 5 years of excellent experience in Linux and Oracle Administration.

Deserving candidates can be interviewed on phone if not available in UAE.

Send you CV to below address.

atiqabbasi@hotmail.com

Jazak Allah Khair
Wa-asalamu-alaykum

Your Brother in faith,

Javeed Iqbal Sait

saitji@yahoo.com

 

Our goal is to seek the pleasure of Allah (swt) through the struggle of Iqamat-ud-Deen (establishment of the Islamic system of life) as spelled out in the Qur'an and the Sunnah of Prophet Muhammad (pbuh).

Narrated Anas (r.a.):
Allah's Apostle (s.a.w.s.) said, "Whoever possesses the (following)three qualities will have the sweetness of faith (1): The one to whom Allah and His Apostle becomes dearer than anything else; (2) Who loves a person and he loves him only for Allah's Sake; (3) who hates to revert to atheism (disbelief) as he hates to be thrown into the Fire."
(Bukhari & Muslim)

__._,_.___
Recent Activity:
  "...Help you one another in righteousness and piety; but do not help one another in sin and transgression. And fear Allah. Verily, Allah is Severe in punishment" [Qur'an 5:2]
  .

  __,_._,___  No comments:

  Post a Comment

  மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

  CAREER JET JOB SEARCH

  Jobs by Careerjet
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...