நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, April 12, 2011

Imam Deen confirmed you as a friend on Facebook...

facebook
Hi Senthilkumar,
Imam confirmed you as a friend on Facebook.
Thanks,
The Facebook Team
To view Imam's profile:
Log in

To view Imam's Profile or write on his Wall, follow this link:
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=100000474206236&mid=40e9257G5af36f1bf8ecG32f6f6G1b&bcode=W3U63PZL&n_m=nagore51.jobs%40blogger.com
The message was sent to nagore51.jobs@blogger.com. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please follow the link below to unsubscribe. http://www.facebook.com/o.php?k=2644e1&u=100001587656940&mid=40e9257G5af36f1bf8ecG32f6f6G1b Facebook, Inc. P.O. Box 10005, Palo Alto, CA 94303

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...