நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, April 11, 2011

Sofomation company--- various vaccancy


 

 
Organisation's Logo

Sofomation

Our Objective: To Be A Truly World Class Recruitment Agency Providing Total HR Solutions To The Industry And Building Relationships Based Upon Trust, Commitment And Mutuality Of Interests.

Sofomation is premier International staffing organization serving companies worldwide. We render our services to leading companies around the world.

We are a young and energetic team of recruitment professionals. We are - We pride ourselves on our efficient, professional and yet personal services both to our clients and applicants and our ability to supply the right staff complements the recruitment needs of our esteemed clients.


www.sofomation.com

Sofomation's current live jobs

Required- Medical- Charge Nurses for reputed hospital in Saudi Arabia Saudi Arabia UNITED ARAB EMIRATES
Job Opening:- Petroleum Engineering Business Analyst!!!! Oman OMAN
Required- Medical- head Nurses for reputed hospital in Saudi Arabia Saudi Arabia UNITED ARAB EMIRATES
Required- Medical- Specialist for reputed hospital in Saudi Arabia!! Saudi Arabia UNITED ARAB EMIRATES
Job Opening: Senior Transition IM Specialist - Oman Oman OMAN
Asset Projects IM Section Lead Oman OMAN
Asset register Verification & Legacy Data Project Lead Oman OMAN
Major Projects IM Section Lead (Urgently recquired) Oman OMAN
Engineering & Projects Legacy Data Section Lead Oman OMAN
Data Service Analyst(Urgently recquired) Abudhabi UNITED ARAB EMIRATES
Production Operator Required Urgently!!!!! INTERVIEWS IN MUMBAI IN MID- APRIL!!!! Muscat OMAN
Production Operator(Urgent) Oman OMAN
Estimator(Urgently recquired) Sharjah UNITED ARAB EMIRATES
Well Analyst (Urgently Required) International OMAN
Sr. Inspection Engineer (Urgently Required)!!!! Oman OMAN
Environment Foreman Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Lab Foreman / Supervisor Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Senior Pipeline Engineer Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Contracts Engineer Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Lab Engineer (Cement) Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
"Rig Mechanic" Mukhaizna OMAN
Job opening: Senior Support Engineer (Electrical) - Middle East Middle East UNITED ARAB EMIRATES
Job Opening in UAE as a Sr. Electrical Engineer Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Production Surveillance Engineer (Urgently Required) International OMAN
Water Treatment Process Engineer (Oman) Oman OMAN
On-Job Training Instructor (Fields). Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Piping Engineer Kuwait KUWAIT
Production Engineer (Urgently Required) International UNITED ARAB EMIRATES
Installation Foreman-Required in Abudhabi Abudhabi UNITED ARAB EMIRATES
Operations Foreman - Terminal (Urgently Require) !!!!!!! Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Field Services Foreman (Urgently Require)!!!! Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Operations Engineer (Urgently Require)!!!! Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Consultant Infectious Control Riyadh UNITED ARAB EMIRATES
Consultant Gynecologist Riyadh UNITED ARAB EMIRATES
Consultant Dermatologist Riyadh UNITED ARAB EMIRATES
Consultant Pediatrician Riyadh UNITED ARAB EMIRATES
Consultant Ophthalmologist Riyadh UNITED ARAB EMIRATES
Consultant Ophthalmologist Riyadh UNITED ARAB EMIRATES
Consultant Internal Medicine Riyadh UNITED ARAB EMIRATES
Consultant Gastro Riyadh UNITED ARAB EMIRATES
Consultant Endocrinology Riyadh UNITED ARAB EMIRATES
Consultant Anesthesia Riyadh UNITED ARAB EMIRATES
Consultant ER Riyadh UNITED ARAB EMIRATES
Consultant ICU Riyadh UNITED ARAB EMIRATES
Field Surface Facilities job in Iraq Iraq IRAQ
Reliability Engineer (Oman) Muscat OMAN
Training Team Leader (Urgently Required)!!!!! Oman OMAN
Barge Engineer Delhi INDIA
Production Support Coordinator (Required for a reputed oil and gas company in Oman) Muscat OMAN
Senior Piping Engineer Oman OMAN
Pipe Line Leader Amarah IRAQ
JOB OPENING : RESERVOIR ENGINEER IN INDIA!!! NOIDA INDIA
Senior Petroleum Engineer (Urgently Required) International UNITED ARAB EMIRATES
Strategic Planning Specialist International KUWAIT
Barge Engineer Sharjah UNITED ARAB EMIRATES
Senior Legal Advisor KUWAIT KUWAIT
Senior/Specialist Reservoir Geophysicist (Urgent)!!!! Malaysia MALAYSIA
Senior/Specialist Reservoir Geologist (Urgent)!!! Malaysia MALAYSIA
Senior/ Specialist Reservoir Geoscience (Urgent)!!!! Malaysia MALAYSIA
Senior Geoscientist (Urgent)!!!!! Malaysia MALAYSIA
Required- Medical- Consultant for reputed hospital in Saudi Arabia!! Saudi Arabia UNITED ARAB EMIRATES
Required-Charge Nurses for reputed hospital in UAE!! UAE UNITED ARAB EMIRATES
Required-Head Nurses for reputed hospital in UAE!! UAE UNITED ARAB EMIRATES
Required-Specialist (Medical) for reputed hospital in UAE!! UAE UNITED ARAB EMIRATES
Required- Medical- Consultant for reputed hospital in UAE!! UAE UNITED ARAB EMIRATES
Senior Laboratory Engineer(Drilling Fluids) Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
INSTRUMENT/CONTROL SUPERVISOR Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Senior Instrument/Control Support Engineer Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Instrument/Control Foreman Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Civil Engineer Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Environment Engineer Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Job Opening: Maintenance Engineer (Electrical) - Abu Dhabi Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Environment Engineer Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Mud Engineer Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Senior Safety Engineer (Urgently Required)!!!! Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Senior Cost Estimation Engineer (Urgently Required)!!!! Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Quantity Surveyor (Urgently Required) !!!! Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Process Engineer (Urgently Require)!!! Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Senior Petrophysicist for Abu Dhabi !!!! Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Senior Mechanical Support Engineer. Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Job Opening in UAE as a Sr. Mechanical Engineer Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Mechanical Maintenance Engineer. Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Mechanical Foreman. Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Fiber Optic Specialist Oman OMAN
Telecom Foreman (Abu Dhabi) Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Fire Officer (Urgently recquired) Abudhabi UNITED ARAB EMIRATES
Fire Fighter (Urgently Recquired) Abudhabi UNITED ARAB EMIRATES
Telecom Engineer (Abu Dhabi) Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Reservoir Engineer (Urgently Required) International UNITED ARAB EMIRATES
Senior Geophysicist (Operation, Processing) (Urgently Required)!!! Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Geomodeller & Senior Geomodeller (Urgent)!!!!!! Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Urgently Require Reservoir Geologist and Senior Reservoir Geologist Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Senior Reservoir Engineer (Simulation) International UNITED ARAB EMIRATES
Senior Reservoir Engineer (Urgently Required) International UNITED ARAB EMIRATES
Senior Reservoir Engineer (Urgently Required) International UNITED ARAB EMIRATES
Senior Petrophysicist. Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
SENIOR SIMULATION RESERVOIR ENGINEER (Urgently Required) International UNITED ARAB EMIRATES
Petroleum Engineering (Urgently Required) International UNITED ARAB EMIRATES
Urgently Require Operations Geologist and Senior Operations Geologist!!!!! Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Petroleum Geochemist (Urgently Required)!!!!!! Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Project Cost Accountant (Urgent)!!!!!! Bautino KAZAKHSTAN
Senior Reporting & Analytics Analyst Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Fire Officer (Urgently Required) International UNITED ARAB EMIRATES
Island Drilling Senior ERD Drilling Supervisor Abu dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Network Engineer Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Head of Data Services (Urgently Require)!!!!!!! Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Head of Exploration and Development Solutions (Abu Dhabi) Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Corrosion Engineer (Abu Dhabi) Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Safety & Loss Prevention Engineer (Urgently Required)!!!! Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Corrosion Foreman (Abu Dhabi) Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Senior Fire Officer (Urgently Required) International UNITED ARAB EMIRATES
Safety & Loss Prevention Foreman(Urgently Required)!!!! Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Drilling and Completions Services Engineer(Contracts) Abu dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Drilling Engineers And Drilling Supervisors(Urgent!!!!) Malaysia MALAYSIA
Geochemist (Urgently Required)!!!!!!! Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Operations Engineer (Urgently Required)!!!!!! Oman OMAN
Health Coordinator. Angola ANGOLA
Senior Completion Engineer. Dubai UNITED ARAB EMIRATES
Senior Technical Safety Engineer (Urgently Required)!!!! Oman OMAN
Urgently required- Drilling Supervisors & Senior Drilling Supervisors!!! International MALAYSIA
Urgently required- Drilling Engineers & Senior Drilling Engineers!!! International MALAYSIA
Tool Pusher Mumbai INDIA
Civil QA /QC Inspector Oman OMAN
Reservoir Engineer (Simulation) International UNITED ARAB EMIRATES
Cost & Planning Analyst (Urgently Required) !!!! Oman OMAN
Steam Generator Operator. Oman OMAN
Job Opening: Operations Engineer - Oman Oman OMAN
Senior Petrophysicist. Malaysia MALAYSIA
Drilling Manager (Urgent) Russian Speaking Candidates preffered!!!!! Ukraine UKRAINE
AIA Audit Leader (Wells Integrity) (Very Urgent)!!! Atryrau KAZAKHSTAN
PRODUCTION OPERATORS REQUIRED FOR OMAN !!! INTERVIEWS IN DUBAI IN MARCH - APRIL!!!! OMAN OMAN
JOB OPENING : Lead Maintenance Technician - Mechanical!!! INTERVIEW IN MID - APRIL!!! LEADING OMANI E&P COMPANY!!! Oman OMAN
HSE Engineer -Offshore (Urgently Required)!!!! Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Construction Director UAE UNITED ARAB EMIRATES
Piping and Layout Engineer Congo CONGO
Job Opening: Sr./Lead Electrical Maintenance Technician- OMAN Oman OMAN
Lead Instrument MaintenanceTechnician-Interviews in April in Dubai-Position is on Rotation & will be paid in Off period also! Oman OMAN
Insrument Maintenance Technician-Interviews in April in Dubai Oman OMAN
Senior Petrophysicist Iraq IRAQ
Urgently Require Lead/ Sr. Maint. Instrument Technician!!! Oman OMAN
Drilling Engnieers & Drilling Supervisor's -Required. Kuwait KUWAIT
Drilling & Work-over Supervisor -Required !!! Kuwait KUWAIT
Senior Marine Compliance Engineer (Urgently Required) !!!! Atryrau KAZAKHSTAN
Industrial Hygiene & Health Specialist Ahmadi KUWAIT
Job opening for Drilling Engineers!!! Kuwait KUWAIT
Required- Drilling supervisor Kuwait KUWAIT
Maintenance Supervisor (Mechanical) International QATAR
RIG Mechanic (Urgently Required) !!!! Vietnam VIET NAM
Senior Field Superintendent (Electrical) Eskene West KAZAKHSTAN
Senior Reservoir Engineer - Simulation International KUWAIT
Senior Proposals Engineer (Urgently Required)!!!! Dubai UNITED ARAB EMIRATES
SR. Structural Engineer-OFFSHORE (Urgently Required) International QATAR
Junior Proposals Engineer (Urgently Required) !!! Dubai UNITED ARAB EMIRATES
Reservoir Engineer (Urgently Required) International OMAN
Senior Reservoir Engineer (Urgently Required) International OMAN
Environmental Specialist Team Leader International IRAQ
Automation Technician(Oman) Oman OMAN
Civil Engineer (Earthworks & Construction) (Urgently Required)!!!! Oman OMAN
Production Engineer (Urgently Required) International OMAN
"Drilling engineer(Urgent!!!!!!) Abudhabi UNITED ARAB EMIRATES
Plant & vessel Inspection Engineer Libya LIBYA
E S P( Electrical Submersible Pump) Cable Splicer Libya LIBYA
Civil/Structural Engineer Libya LIBYA
Marine Crane Operator(Urgently recquired) Libya LIBYA
Facilities Engineer(Urgently recquired) Tripoli LIBYA
Senior Cost and Contracts Administrator Atyrau KAZAKHSTAN
Staff Instrument Engineer Tripoli LIBYA
Project Engineer Tripoli LIBYA
Project Manager - Libya Tripoli LIBYA
SENIOR INSTRUMENT TECHNICIANS Tripoli LIBYA
Production Engineer (Urgently Required) International LIBYA
Senior Marine Mechanic Technician (Urgently Required) !!!! Libya LIBYA
Trouble shooter (Urgently Required) International LIBYA
PETROPHYSICIST(Urgently Required) International KUWAIT
Civil Engineer Libya LIBYA
SENIOR STAFF AUTOMATION ENGINEER Tripoli LIBYA
CONSTRUCTION SPECIALIST (ELECTRICAL) Tripoli LIBYA
STAFF CONSTRUCTION SPECIALIST Tripoli LIBYA
CONSTRUCTION SPECIALIST(WELDING & FABRICATION) Tripoli LIBYA
Sr. VP Strategic Planning-required urgently.. Kuwait KUWAIT
Job opening for Drilling & Well profesionals!!! Interviews in Amsterdam International INTERNATIONAL
Job Opening: Senior Network Engineer – Tripoli, Libya Tripoli LIBYA
Manager - Internal Audit Iraq IRAQ
Corporate Affairs Manager Iraq IRAQ
Job Opening: Instrument Control Engineer – Offshore Based - Abu Dhabi Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Drilling Engineer Iraq IRAQ
Tech Director Drilling Engineer(Urgent) Iraq IRAQ
Subsea Inspection Engineer Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Pipeline Integrity Engineer Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Job Opening : Mechanical Engineer - Libya Libya LIBYA
Senior Engineer (Well Fluid & Geomechanics) Interviews in Amsterdam on 1st week of march Malaysia MALAYSIA
Senior Engineer (Deepwater Drilling) Interviews in Amsterdam on 1st week of March Malaysia MALAYSIA
Senior Engineer (Drilling HPHT) Interviews in Amsterdam on 1st March Malaysia MALAYSIA
Senior Engineer (Well Completion) Interviews will be in Amsterdam on 1st week of march Malaysia MALAYSIA
Senior Engineer (Well Engineering) Interviews in Amsterdam on first week of March Malaysia MALAYSIA
Senior Engineer (Well Construction) Interviews in Amsterdam on 1st week of March Malaysia MALAYSIA
Structural Engineer- Abu Dhabi. Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Pipeline Engineer-Offshore Exp. Required Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Process Engineer Abudhabi UNITED ARAB EMIRATES
Instrument Engineer Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES
Piping Engineer (Urgently Required) International UNITED ARAB EMIRATES
Job Opening : Sr. Process Control Engineer - Dubai Dubai UNITED ARAB EMIRATES
Project Engineer (Urgently Required)!!!! Oman OMAN
SENIOR AUTOMATION ENGINEER Tripoli LIBYA
Plant & Vessel Inspector (Urgently Required) Libya LIBYA
QA / QC Inspector(Urgently Required)!!! Oman OMAN
SENIOR MECHANICAL TECHNICIAN International LIBYA
Facility - Contracts Engineer Oman OMAN
Facilities Project Engineer (Urgently required) International OMAN
Senior Reservoir Engineer (Urgently required) International MALAYSIA
Process Engineer (Urgently Require)!!!! Libya LIBYA
Relay Technicians (Urgently Require) for one of our reputed oil and gas client Libya LIBYA
Job Opening: Sr. Electrical Technician - Libya (North Africa) Tripoli LIBYA
Market Intelligence Analyst Oman OMAN
Tender/ Contract Engineer (Urgently Required)!!!! Dubai UNITED ARAB EMIRATES
Petroleum Production Engineering & Technology Nigeria NIGERIA
Crude Sales Nigeria NIGERIA
Construction Specialist Interviews from 7th Feb-14th Feb in Dubai Libya LIBYA
Civil Engineers Interviews from 7th Feb-14th Feb in Dubai Libya LIBYA
Project Manager (Urgently Required)!!!! Libya LIBYA
Section Head Engineering Dubai UNITED ARAB EMIRATES
Crude Accountant Nigeria NIGERIA
Sr. Accountant Nigeria NIGERIA
Public Relation Officer Nigeria NIGERIA
Job Opening: On Job Trainer (Operations Training and Development) - Oman Oman OMAN
Pipeline Engineer Kuwait KUWAIT
Job opening: Staff Electrical Engineer - North Africa Tripoli LIBYA
Strategic Planning Specialist Kuwait KUWAIT
Mechanical Completion Supervisor - Atyrau, Kazakhstan Atyrau KAZAKHSTAN
Job Opening : Corrosion Technician- Libya Tripoli LIBYA
CONSTRUCTION SPECIALIST-(WELDING & FABRICATION) Libya LIBYA
STAFF CONSTRUCTION SPECIALIST Libya LIBYA
CONSTRUCTION SPECIALIST (ELECTRICAL) Libya LIBYA
HEAVY EQUIPMENT MECHANIC Libya LIBYA
Earth Scientist(Urgently Required)!!! Kuwait KUWAIT
Construction Specialist-Libya-+50 Requirements Libya LIBYA
Senior Staff Geophysicist (Urgently Require)!!!! Kuwait KUWAIT

 


.

__,_._,___No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...