நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, November 16, 2010

Vacancies of Doctors,Surveyor & Assistant Chemist Trainees in National Thermal Power Corporation

acancies of Doctors,Surveyor & Assistant Chemist Trainees in National Thermal Power Corporation
Posted By governmentjobs On November 14, 2010 (6:07 pm) In Management
ntpc Vacancies of Doctors,Surveyor & Assistant Chemist Trainees in National Thermal Power CorporationJob or Vacancy Description:Applications are invited for the following posts:
Safety : 15 posts
Levels : E 2 / E 3 / E 4
Qualifications : Candidate should be graduate in engineering with minimum 60% marks and should posses diploma in industrial safety from regional labour institute .
Doctors : 20 posts
Levels : E 2A / E 3
Specialities : General Medicine , Orthopaedics, Radio – Diagnosis
Qualification : candidate should be MBBS with diploma in respective specialities.
Environment Management : 8 posts
Level : E 2 / E 3 / E 4
Qualifications : Candidate should be graduate in environment engineering with minimum 60% marks .
Geology : 4 posts
Level : E 2 / E 3 / E 4
Qualifications : Candidate should be graduate in science / engineering and should posses PG degree in Geology / Applied Geology .
Surveyor : 5 posts
Level : E 1 / E 2
Qualification : Candidate should posses diploma in civil / mining / mines survey.
Assistant Chemist Trainees ( ACT ) : 40 posts
Qualification : Candidate should posses the degree of M.Sc in Chemistry with minimum 60% marks.
Pay scale : Rs. 20600 – 4650/-
Age limit : Maximum 27 years
Pay scale for E 1 : Rs. 20600 – 46500/-
For E 2 / E 2A : Rs. 24900 – 50500/-
For E 3 : Rs. 29100 – 54500/-
For E 4 : Rs. 32900 – 58000/-
Upper Age Limit : for ACT : 27 years , For E1/E2/E2A/E3 : 37 years, E4 : 42 Years
Application Fee : Rs. 200/- for OBC/GEN Candidates.
Last Date for Online Apply : 03.12.2010
Online Apply Starts : 13.11.2010
Note : Registration ID slip should be send to Post Bag No. 004 , NTPC Limited, Recruitment Group, Lodhi Road, Head P.O. , New Delhi – 110003.
Tentative Last Date: 03-12-2010
About the organization:National Thermal Power Corporation ( NTPC ) was founded in 1975. It is the largest state owned power generating company in India. Its main aim is to accelerate power development in India. The total installed capacity of the company is 32,694 MW with 15 coal based and 7 gas based stations, located across the country.
Address :
NTPC Limited
(A Govt. of India Enterprise)
Vacancy Details
Click above to download
the vacancy details

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...