நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, November 15, 2010

Openings in Visteon Software Operations, Chennai; Domain: EmbeddedSystems/CAN/IIC/SPI/USB/UARTdriversdev/GraphicsRenderingOpenGL; Exp: 4 to 6yrs

Dear All,

Assalamu Alaikum

If you are meeting the requirement, then only forward your resumes to the below mail ID.

Otherwise please dont send any resumes. 

----------------------------------------------------------Dear All,

We have the following openings in VSO.
Get your friends & relatives to work with you at Visteon.

The summary of opened positions: (For detailed job description, please find attached the JD’s)

IMPORTANT:
Kindly forward your resume to salim.amanullah@gmail.com subject as ”Applications” name as mentioned below.


Applications
Open Positions
Designation
Exp. Level
Education Qualification
Skill Set
Open GL
4
Senior Embedded Software Engineer or Senior Software Design Engineer
4 to 6yrs
Engineering - Computer Science / Electronics
Embedded Software Development with focus on Graphics, 2D, 2.5D and 3D graphics rendering
Network Sub Systems
1
Senior Embedded Software Engineer
4 to 6yrs
Engineering - Computer Science / Electronics
Experience with 8/16/32 bit Micros like HC08,78K,NEC850, Intel Atom, Renesas, CMM/CMMI software process knowledge, Device driver development for 16/32bit Micros, Good coding skill in C, Working experience with CAN protocol, IS015765, ISO14230, ISO14229, OSEK-NM, AUTOSAR, Vector CAN package, Must have used tools like CANalyzer and CANoe
Services Engineer
1
Senior Embedded Software Engineer
4 to 6yrs
Engineering - Electronics
Embedded Software Development, RTOS like ITRON, OSEK, QNX,Device drivers development for 32 bit Micros,Good coding skill in C ,IIC, SPI, USB, UART drivers development experience.
Embedded
1
Senior Embedded Software Engineer
4 to 6yrs
Engineering - Electronics
Embedded C experience & device driver development Good in communication and analytical skills Exposure on software development process (CMM/CMMi) Good knowledge on development tools – compiler, debugger, CAN etc Vehicle automation experience preferable
Total
7


Regards
Human Resources

Thanks…

Best Regards,
Muhammed  SALIM . Amanullah
Tech Lead
Visteon Technical and Services Center
Office Level # 3, Building “Fortius”
Olympia Tech Park
No.1, Sidco Industrial Estate
Guindy, Chennai 600032, India
thanks 2 tntj wings 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...