நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 19, 2010

URGENT OPENING IN AN AUTOMOBILE COMPANY

Dear Friends

Greetings to you..!

Grand opening for one of the leading Automobile company in Chennai For the position of sales consultant ,Service advisor ,Team leader, 
Service supervisor,Service technician

1. Sales Executives: candidate should have atleast 6 month of Exp in
sales,Marketing,FMCG(any graduate,ITI,Diploma,Bsc,BCA,B,com MBA,etc)

2.Service advisor: Candidate should Know to sevice four wheeler,three
wheeler like truck ,lorry,bus ,van,auto(any graduate ITI,Technician,Mechanic)

3, Tele callers: only for female min(6month exp in BPO,telecaller)

4.Service Supervisor:Candidate should know to service
LMV,HMV(3-15yearsEXP Qualification:ITImotor mechanic,Diesel mechanic)

5.Service Technician:Candidate should know to service
LMV,HMV(3-10yearsEXP Qualification:ITImotor mechanic,Diesel mechanic)

6.Team Leader:(should have 4-5 years exp in car sales)

7.Sales consultant:(should have 2-4years exp in car sales)
Team leader :(for commercial vehicles 6-7years Exp in any field)
Interested candidate forward your CV tobharathiraysoft@gmail.com

Thank you

Regards
Miss.BHARATHI
M/s Raysoft solutions,
No 1/19c First Floor, ECR.
Kottivakkam, Thiruvanmiyur.
Chennai -600041
Mob No: 9380555952
Ph No : 044 – 42129589
PLZ IGNORE IF YOUR NOT SUITABLE FOR THIS POSITION & KINDLY REFER YOUR FRIENDS &RELATIVES

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...