நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, November 16, 2010

Infosys requirements for FRESHERS - 2010

Dear Infoscion,

We are hiring Freshers for the role of Systems Engineer who have a passion to work and excel in a dynamic environment.

Eligibility Criteria:

 *   BE / B.Tech / ME / M.Tech/ MCA / MSc (Computer Science/ Electronics/ Mathematics/ Physics/ Statistics / Information Technology / Information Science only.
 *   Candidates must have a consistently excellent academic track record.
 *   Only Candidates who have graduated in the year 2010 are eligible to apply.
 *   The Candidate should not have participated in the Infosys selection process in the last 9 months.
You can send in the resumes to freshers@infosys.comfrshers@infosys.com  > on or before November 17, 2010. Short listed candidates will be directly informed via e-mail about the selection process.

Thanks & Regards,
HRD – Talent Acquisition

Disclaimer: The above mentioned role is not eligible for ConnectInfy rewards. Status of profiles submitted for this role will not be updated on ConnectInfy.

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...