நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 30, 2012

Technical Education Dept, Goa - Various jobs 

Technical Education Dept, Goa - Various jobs


Govt of Goa [www.tngovernmentjobs.in]
Department of Technical Education, Govt of Goa, Bardez-Goa


Advt No.DTE/Estt/1-44/CC/Advt.post/2011-12
Advt date 01.11.2012
Last date 26.11.2012

Posts :

 • Instructor in Physical Education - 1UR - PB2 GP 4200
 • Instructor in Shorthand and Typing - 1UR - PB2 GP 4200
 • Technical Assistant  - 1UR - PB1 GP 2800
 • Technician (computer)  - 1UR - PB1 GP 2800
 • Technician (electronics)  - 1UR - PB1 GP 2800
 • Junior Stenographer - 1ST - PB1 GP 2400
 • Laboratory Assistant - 5 posts - PB1 GP 2400
 • Library Assistant - 1 OBC - PB1 GP 1900
 • Assistant Electrician - 1UR - PB1 GP 1900
 • Driver - 1 OBC - PB1 GP 1900
 • LDC - 2ST - PB1 GP 1900
 • Library Attendant - 1ST ; 1OBC
 • Cleaner cum Conductor - 1UR
 • Hamal - 1Ex-serviceman
 • Machine Attendant - 2UR; 1OBC
 • Laboratory Attendant - 1UR ; 1OBC
 • Peon - 1ST; 1OBC; 1UR


Notification and Application Formhttp://www.dtegoa.gov.in/estt/post/advt1.pdf

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...