நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 30, 2012

International Instt. of Tamil Studies, Chennai - Professor


 

International Instt. of Tamil Studies, Chennai - Professor

International Institute of Tamil Studies, Chennai [www.tngovernmentjobs.in]
International Institute of Tamil Studies, Chennai

Advt No.DIPR/1472/Dis/2012
Advt date 25.11.2012
Last date 20.12.2012

Posts :
 • Professor - 1 UR - PB4 AGP 10000 - age 55 yrs
  • Dept of Sociology, Art and Culture  - Notification and Application Form click here
 • Associate Professor - 1 UR - PB4 AGP 9000 - age 45 yrs
  • Dept of Sociology, Art and Culture  - Notification and Application Form click here
 • Associate Professor - 1 UR - PB4 AGP 9000 - age 45 yrs
  • Dept of Tamil Literature and Manuscriptology - Notification click here
 • Senior Research Fellow - 1 UR - PB3 AGP 6000 - age 35 yrs
  • Dept of Tamil Literature and Linguistics - Notification click here 
 • Senior Research Fellow - 1 UR - PB3 AGP 6000 - age 35 yrs
  • Dept of Tamil Literature and Manuscriptology - Notification click here 

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...