நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 30, 2012

Final Interview for Samsung Engineering Co. Ltd (Iraq) - for all attached Categories In Mumbai & Delhi





On 28 November 2012 16:57, Skd ASIAPOWER <skd@asiapoweroverseas.com> wrote:
 
 
 
 
cid:1.280794037@web114317.mail.gq1.yahoo.com
 
Dear Sir,

May we take this opportunity to introduce ourselves as Asiapower Overseas Employment Services, an ISO 9001- 2000 Certified organization  A Government Recognized Professional Suppliers of Manpower  based in India with head  office in Mumbai & branch office in Chennai, Cochin & Delhi ; & Associate  Offices all over Asia. We are into overseas Recruitment for past 27 years and specialized in Electrical/ Mechanical / Civil / Catering / Hotel / Hospital / Oil & Gas field etc.  
 
Our Website : www.asiapoweroverseas.com
 
 Name of the company: Samsung Engineering Co. Ltd, Saudi Arabia
 
Urgently required for a leading Korean Engineering & Construction Company involved with Refinery / Petrochemical / Oil & Gas / Power Plant Projects in IRAQ. (Ref No: SKD-225)
 
Final interview with foreign delegates will be held in following cities.
 
MUMBAI
Interview Date :15th & 16th  December  2012.
Time  – 08:00 am
Venue:
Hotel Highway View , Shikara Restaurant
Plot # 3, Opp. Sanpada Railways station, Mumbai Pune Road, Navi Mumbai – 400705  .  
Contact Person –
Contact Person –
Ms Nisha  / Ms.Varsha
# TEL 022 42250051 /28
 
DELHI
Interview Date : 17th & 18th  December 2012.  
Time : 08.00 am
Venue:
ASIAPOWER OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES .
BUILDING # 9, MAIN ROAD, SANT NAGAR, IIND FLOOR, EAST OF KAILASH, NEW DELHI -  65.
Contact Person – Ms.Kavita
TEL # 011 26231561 / 26231562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Required Professionals:
Civil Supervisors / Engineers
-B.E. / Diploma in Civil Engineering with minimum 5 to 10 years experience in Civil works for Refinery / Petrochemical Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Building Supervisors / Engineers
-B.E. / Diploma in Civil Engineering with minimum 5 to 10 years experience in Building works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Mechanical Rotating Supervisors / Engineers
-B.E. / Diploma in Mechanical Engineering with minimum 5 to 10 years experience in Erection & Alignment of Rotating Equipment works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Mechanical Package Supervisors / Engineers
-B.E. / Diploma in Mechanical Engineering or equivalent with minimum 5 to 10 years experience in Erection & Alignment of Package Unit for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Piping Supervisors / Engineers
-B.E. / Diploma in Mechanical Engineering or equivalent with minimum 5 to 10 years experience in Fabrication, Erection & Hydrotesting of Piping System for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Steel Structural Supervisors / Engineers
-B.E. / Diploma in Mechanical / Civil Engineering with minimum 5 to 10 years experience in Fabrication & Erection of Steel Structural works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Electrical Supervisors / Engineers
-B.E. / Diploma in Electrical Engineering with minimum 5 to 10 years experience in Electrical works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Instrument Supervisors / Engineers
-B.E. / Diploma in Instrumentation Engineering with minimum 5 to 10 years experience in Instrumentation works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
HVAC Supervisors / Engineers
-B.E. / Diploma in Mechanical Engineering with minimum 5 to10 years experience in Installation of HVAC, Fire Fighting and Plumbing works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Pre-Commissioning Supervisors / Engineers
-B.E. / Diploma in Mechanical / Chemical Engineering with minimum 5 to 10 years experience in Pre Commissioning / Commissioning works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Safety Officers
-Diploma in Engineering or Graduate in any field with Diploma in Industrial Safety / NEBOSH / OSHA Certificate & minimum 5 to 10 years experience in Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Material Controllers
-Graduate in any field or Diploma in Mechanical Engineering or equivalent with Diploma in Material Management with minimum 5 to 10 years experience in Controlling of Materials for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Administrators (Personnel)
-Graduate with Diploma in Personal Management (HR) with minimum 5 to 10 years experience in Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
General Affairs Staff
-Graduate in any field with minimum 5 to 10 years experience in HR & Administration Department for Dealing Labour Management, Office Management, Camp Management & General work & knowledge of Computer.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
IT Technicians
-Diploma / ITI with minimum 3 to 5 years industry experience in PC & Laptops troubleshooting, Desktop Applications, Networking, Telephone, Repairing defective printer and other devices.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Accountants
-B.Com / Diploma in Accounting with minimum 5 to 10 years experience in Accounting works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Cost Control Engineers / Cost Controllers
-B.E. / Diploma in Mechanical or equivalent with minimum 5 to 10 years experience in Planning, Scheduling & Cost Controlling for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Contract Engineers / Supervisors
-B.E. / Diploma in Mechanical Engineering with minimum 5 to 10 years experience in Tendering, Estimation, Contract Administration, Dealing with Subcontract for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Document Controllers
-Diploma in Engineering or Graduate in any field with minimum 5 to 10 years experience in Engineering and Construction Companies involved with Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
QA / QC Civil Inspectors
-B.E. / Diploma in Civil Engineering with minimum 5 to 10 years experience in QA / QC Civil works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
QA / QC Building Inspectors
-B.E. / Diploma in Civil Engineering with minimum 5 to 10 years experience in QA / QC Building works for Refinery / Petrochemical Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
QA / QC Steel Structure Inspectors
-B.E. / Diploma in Mechanical Engineering with minimum 5 to 10 years experience in QA / QC works related to Structural Steel Fabrication & Erection for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
QA / QC NDE / Welding Inspectors
-B.E. / Diploma in Mechanical Engineering with CSWIP / AWS-CWI & ASNT Level II with minimum 5 to 10 years experience in Welding & NDE works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
QA / QC Painting / Insulation Inspectors
-B.E. / Diploma in Mechanical Engineering or equivalent with minimum 5 to 10 years experience in QA / QC Painting & Insulation works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
QA / QC Piping Inspectors
-B.E. / Diploma in Mechanical Engineering with CSWIP / B-Gas / NACE & minimum 5 to 10 years experience in QA / QC works for Fabrication, Erection & Hydrotesting of Piping System for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
QA / QC Mechanical Inspectors
-B.E. / Diploma in Mechanical Engineering with minimum 5 to 10 years experience in QA / QC Works related to Erection & Alignment of Static & Rotating Equipment for QA / QC Mechanical works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
QA / QC Electrical & Instrumentation Inspectors
-B.E. / Diploma in Electrical / Instrumentation Engineering with minimum 5 to 10 years experience in QA / QC Electrical & Instrumentation works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
QA / QC Document Controllers
-Diploma in Engineering or Graduate in any field with minimum 5 to 10 years experience in QA / QC Documentation works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Kindly attend interview with below documents :
 
1.    Updated Cv
2.    Original passport
3.    Original experience & Qualification Certificates
4.    photographes
 
If you agreed with the above details please send a confirmation as early as possible.
 
For any further clarification please feel free to contact us on the below contact details mention.
Kindly send in your confirmation by return mail to our given email id .
For any further clarification please feel free to contact us.
Contact Person:  Ms. Aarti /Ms. Anita /Ms. Varsha
Contact No. # (022) 42250000 (Board lines) Ext:28
Regards,
S.K. Das
Recruitment Manager
TEL: 0091 22 42250028                                                                               
Asiapower Overseas Employment Services
 



No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...