நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 30, 2012

Openings in Qatar - More CVs required


Dear Candidate,
 
Currently our PMC client is looking for the following candidates for thier Qatar Office.
 
1.    Principal Instrument Engineers
2.    Instrument Engineers
3.    Instrument Designers
4.    Electrical Designers.
5.  Electrical Engineers
6.  Civil & Structural Engineers
 
CVs of candidates ready to mobilize in 2-3 weeks are ONLY to be sent. 
Also highlight your present package and expected package in Qatar.
 
Experience in reputed EPC/Oil & Gas, Positions is Permanent/Qatar.
 
Candidate who can join immediately or within 2-3 weeks are only preferred.
 
If you are interested, please send us your UPDATED CV alongwith your Current salary/expectations and your earliest availability.
 
PLEASE forward the said vacancy for all of your friends or colleagues who might interest to work in QATAR.
 
Kindly acknowledge receipt of the same per return.
 
With warm regards, 
 
Bhuvan Kumar
Engineering Manpower Consultants (Oil & Gas)
 
Bhuvankumar Consulting, India

Mob: +91-9873720765, 9212575722
Email: business@bhuvankumar.com         
Web : www.bhuvankumar.com 
Alternate email: bhuvankumarconsulting@yahoo.co.in
Please note: We do not charge any sort of fees whatsoever from the Candidates.
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...