நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, August 23, 2012

Kuwait JobsKuwait Jobs - Jobs Career Vacancies Employment Opportunities in Kuwait - IT Safety Oil Gas Jobs - Kuwait Job Bank - Jobs


Posted: 18 Aug 2012 12:00 PM PDT

 Responsible for efficient and profitable operation of a Chocolateness store leads and empowers store team members to ensure that Chocolateness "service experience" is consistently provided for customers through quality store operations.
Posted: 18 Aug 2012 12:00 PM PDT

 Ensure proper organization, recording financial transactions and reconciliation of accounting records on timely basis within monthly accounting cycle.
Posted: 18 Aug 2012 11:30 AM PDT

•Minimum 3-5 Years experience as Product manager / Electronics sales Manager
•English language proficiency
•Excellent communication skills
•Outstanding negotiations skills
Posted: 18 Aug 2012 11:30 AM PDT

The Business Process Engineering Specialist is responsible for the overall engineering effort, including understanding, documenting, re-engineering and implementing the business processes in support of the organization's goals and strategies.
Posted: 18 Aug 2012 11:30 AM PDT

-Skin-care services such as facials and waxing
-Hair design and styling services
-Nail services
Posted: 18 Aug 2012 11:30 AM PDT

- Excellent Bilingual(Arabic & English) skills. French will be an added advantage
- Pleasing personality and smart appearance
- Energetic and self motivated
Posted: 18 Aug 2012 11:30 AM PDT

Activities relating to sales, training and marketing the company's medical products to medical sectors covering public, private and military hospitals, medical schools and university hospitals, and medical research centers.
Posted: 18 Aug 2012 11:30 AM PDT

To Provide personal administrative support to management and the company through conducting and organizing administrative duties and activities including receiving and handling information.

__._,_.__

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...