நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, August 23, 2012

JOBS (22-08-2012Assalamu'alaikum,
Kindly forward it to the Job seekers you know.

Vacancies added on 22-08-2012
https://sites.google.com/site/variousjobs4u/home/2012/aug/22-08

--------------------------------------------------------------------------------------------------
India Jobs
Various India Jobs 1

Various India Jobs 2

Various India Jobs 3


Pakistan Jobs
Various Pakistan Jobs 1
Various Pakistan Jobs 2


Gulf Jobs
Walk In Interviews @ Gheewala
URGENTLY REQD. FOR AL HUDA ENGG CO., QATAR
Jobs in Construction
Jobs in HR

Jobs in IT

Jobs in Oil & Gas

Oracle and other Jobs

Oracle Jobs

Various Gulf Jobs 1

Various Gulf Jobs 2

Various Gulf Jobs 3

Various Gulf Jobs 4

Various Gulf Jobs 5.Miscellaneous Jobs Sent by Members / Friends
Aug 16, 2012
         Aug 16, 2012
Aug 15, 2012
         Aug 14, 2012
Aug 13, 2012;


Arab News (Saudi Arabia)
Aug 16, 2012        Aug 16, 2012
Aug 15, 2012       Aug 14, 2012
Aug 13, 2012 


Gulf  Daily News  (BAHRAIN)
Aug 16, 2012
         Aug 16, 2012
Aug 15, 2012
         Aug 14, 2012
Aug 13, 2012


Arab Times (Kuwait)
Aug 16 2012      Aug 16, 2012
Aug 15, 2012       Aug 14, 2012
Aug 13, 2012


Khaleej Times (UAE)
Aug 16, 2012     Aug 16, 2012
Aug 15, 2012     Aug 14, 2012
Aug 13, 2012


Gulf  Times  (QATAR)
Aug 16, 2012
         Aug 16, 2012
Aug 15, 2012
         Aug 14, 2012
Aug 13, 2012

__._,_.___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...