நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, August 23, 2012

Asia Pacific Oil & Gas Jobs - Aug 18, 2012
 
As received.

Please don't send me any CV.
---------- Forwarded message ----------From: RIGZONE <jobs@rigzonemail.com> Date: Sat, Aug 18, 2012 at 12:38 PMSubject: Asia Pacific Oil & Gas Jobs - Aug 18, 2012To:
  Weekly Job Register  
 
E&P News Career Center O&G Directory Rig Data Training Equipment More from Rigzone
 
  Asia Pacific
Week of Aug 13, 2012
Asia Pacific Job Register
Forward this Newsletter
In the last 7 days, 976 worldwide new jobs have been added to the Rigzone Career Center. A sample of those jobs are presented below, and you can browse to find jobs by checking out the categories that match your skills.
Post Your Resume Your Career Center Search for Jobs

Worldwide New Jobs By Category
Drilling 149 new jobs 927 open jobs
Production 61 new jobs 480 open jobs
Oilfield Services 104 new jobs 733 open jobs
Procurement & Construction 151 new jobs 753 open jobs
Petroleum Engineering 168 new jobs 790 open jobs
Design Eng. / FEED 211 new jobs 1067 open jobs
General Eng. & Science 113 new jobs 610 open jobs
Geosciences 154 new jobs 595 open jobs
Maintenance & Inspection 88 new jobs 488 open jobs
Health, Safety & Env. (HSE) 72 new jobs 452 open jobs
Refining & Petrochem 13 new jobs 106 open jobs
Maritime 34 new jobs 179 open jobs
Management/Support 225 new jobs 1381 open jobs
Trades 79 new jobs 573 open jobs


New Jobs in Asia Pacific
Over the course of the last 7 days, the following jobs in Asia Pacific, as well as many others, were added to the Rigzone Career Center.

Drilling
Manager, Operations Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 10+ years Skills: OIM, Operations Manager Location: Miri, Sarawak, Malaysia
Drilling Fluids / Mud Engineer for Oil & Gas Australia Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 5+ years Skills: Company Man, Drilling Consultant, Mud Engineer / Drilling Fluids Location: Australia, Australia
Driller required for Malaysian Jackup Installation Education: High School/Secondary       Experience: 1+ years Skills: Driller Location: Malaysia
Oilfield Services
Director - South East Asia Education: High School/Secondary       Experience: 5+ years Skills: Business Development, Well Servicing & Testing Location: Singapore, Singapore
Procurement & Construction
Cost Engineer - Client side on a Multi Billion Dollar LNG Project Education: High School/Secondary       Experience: 6+ years Skills: Budget / Cost Control, Cost Engineer, Project Controls Location: Perth, Western Australia, Australia
HUC & DECOMMISSIONING ENGINEER Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 8+ years Skills: Commissioning Engineer / HUC, Project Management Location: Malaysia
Shanghai,CN-Commissioning Manager -World-class Pharma R&D Center Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 10+ years Skills: Commissioning Engineer / HUC Location: Shanghai, China
Petroleum Engineering
Senior Flow Assurance Engineers Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 8+ years Skills: Chemical Engineering Location: Alabang, Muntinlupa City, Philippines
Sr. Reservoir Eng./Specialist with huge event in Cairo-Egypt !!!! Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 7+ years Skills: Reservoir Engineering Location: Kuala Lumpur, Malaysia
Design Eng. / FEED
Mechanical Engineer Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 10+ years Skills: Mechanical Engineering Location: Brisbane, Australia
HSE Design Engineers Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 10+ years Skills: Design Engineer, HSE Manager / Advisor Location: Alabang, Muntinlupa City, Philippines
Control Systems Engineer - Subsea Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 7+ years Skills: Design Engineer, Electrical Engineering, Subsea Engineering Location: Perth, Western Australia, Australia
General Eng. & Science
Electrical Supervisor Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 7+ years Skills: Electrical Engineering Location: Yadana Offshore Field, Myanmar
Transmission Line Design Engineers Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 7+ years Skills: Design Engineer, Electrical Engineering Location: Alabang, Muntinlupa City, Philippines
Project Engineer Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 5+ years Skills: Project Engineer Location: Perth, Western Australia, Australia
Geosciences
Reservoir Engineer Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 8+ years Skills: Petroleum Engineering, Petrophysicist, Reservoir Engineering Location: Kuala Lumpur, Malaysia
Technical Assistant Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 3+ years Skills: Geoscience Technician Location: Perth, Australia
Senior Geophysicist Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 10+ years Skills: Geologist, Geophysicist, Geoscientist Location: Miri, Sarawak, Malaysia
Maintenance & Inspection
Facilities Engineering Supervisor - Operated Asset Team Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 9+ years Skills: Facilities Manager, Reliability Engineer Location: Perth, Australia
Senior Technical Integrity Engineer Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 7+ years Skills: Reliability Engineer Location: Perth, Australia
Assistant-Service Engineer Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 5+ years Skills: Maintenance Technician Location: Wuxi, China
Health, Safety & Env. (HSE)
Fire Protection Engineers Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 8+ years Skills: Fire Fighting, HSE Manager / Advisor Location: Alabang, Muntinlupa City, Philippines
Site Quality Advisor Education: Associates/2 yr Degree       Experience: 8+ years Skills: HSE Auditor, HSE Manager / Advisor, QA / QC / Inspection Location: Chinchilla, Australia
Rig Medic Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 1+ years Skills: Paramedic / Nurse Location: MUMBAI, India
Maritime
Shipyard Worker Education: Tech/Vocational Cert.       Experience: 7+ years Skills: Electrician, Electronics Tech, Shipyard Location: Singapore
Permanent Chief Engineer - DSV - Vietnam - 29th August Start Education: Tech/Vocational Cert.       Experience: 5+ years Skills: Marine Engineering, Ships Engineer, Technical Manager Location: Vietnam, Viet nam
Management/Support
PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 15+ years Skills: Project Management Location: Bangkok office, Thailand, Thailand
Drilling Fluids Business Development Executive, Chinese Speaking Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 7+ years Skills: Business Development, Mud Engineer / Drilling Fluids, Sales and Marketing Location: China
Project Quality Manager Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 5+ years Skills: Project Management, QA / QC / Inspection Location: Singapore
Trades
Rigging Engineers Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 7+ years Skills: Design Engineer, Heavy Machinery Operator, Rigger / Scaffolding Location: Alabang, Muntinlupa City, Philippines
Welding Engineers (Construction Technical Services) Education: Bachelors/3-5 yr Degree       Experience: 5+ years Skills: Welding Superintendent Location: Alabang, Muntinlupa City, Philippines
COUNTRY SPOTLIGHT
Australia 113 jobs
Malaysia 69 jobs
Singapore 32 jobs
China 27 jobs
India 19 jobs


REGIONAL SALARY TRENDS
Asia Pacific
Salary Category
Change last 6 mo
versus prev 6 mo
Drilling +12.3%  
Engineering -12.7%  
Mgmt/Support -13.2%  

FIND JOBS IN OTHER REGIONS
- Africa 249 jobs
- Australia & Oceania 124 jobs
- Central Asia 127 jobs
- Europe 421 jobs
- Far East 186 jobs
- Middle East 367 jobs
- North America 3573 jobs
- South America 90 jobs
- Southern Asia 22 jobs

FEATURED CANDIDATES
Landman, Operations, Company Man, Liaison. Business Development, Company Man, Document Control, Executive, Seismic Drilling Consultant Company Man, Derrickman, Driller, Roustabout, Well Site Supervisor Warehousemen / Storeman Logistics Coordinator, Materials Management , Mechanic Subject: ResumeTEODORO B. GARCIA Port Operations, Roustabout, Well Control Hardworking, reliable, and able to learn fast. Electrician, Floorhand, Motorman can do man Mining Construction Manager, QA / QC CWI Inspection QA / QC / Inspection Operations, Senior Construction Manager Construction Manager, FPSO/FPU , Operations Manager Multifaceted Diesel Mechanic Mechanic Maritime Deck Officer Navigator, Ships Mate / Officer

 
 
Member Services
This email was sent to muhammadrizwan90@gmail.com.
Unsubscribe | Update My Email Address | My Account

Comments and Questions
If you have any questions about your newsletter subscription, please send an email to newsletter@rigzone.com
or contact us at: 5870 Highway 6 North | Suite 107 | Houston, TX 77084

Promotional Opportunities
To learn how you can market your products and services within this email and on the Rigzone.com website, please see our online media kit or call us at 281-345-4040.
 
__._,_.___
         
 
 
.
__,_._,___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...