நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 4, 2011

Urgent opening for quality in an FMCG Company


Fyi

---------- Forwarded message ----------
From: "'Kaapro Management Solutions Pvt. Ltd." <anjita.sarmah@kaapro.co.in>

The sender of this email is registered with Naukri.com as 'Kaapro
Management Solutions Pvt. Ltd.

Dear Candidate,
>
> We have an urgent opening for Quality department towards the position of Asst Manager / Executive for an MNC FMCG company.
>
> Location:
> Guwahati(Assam)
>
> Qualification:
>
> Msc in Chemistry with relevant experience.
>
> Interested candidates can send their updated Resume to anjita.sarmah@kaapro.co.in within 10th November 2011with the following details:
>
> Current Company:
> Current CTC:
> Expected CTC:
> Notice Period:
>
> (Kindly ignore if not matching to your profile)
>
>
> Regards
> Anjita Sarmah
> anjita.sarmah@kaapro.co.in
> Kaapro Management Solutions Pvt Ltd

Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as 'Kaapro
Management Solutions Pvt. Ltd. (goel_abhishek@sify.com, Indore,
A.B.Road, INDORE - 452001) using Naukri.com services. The
responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence
lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find
you a job. This could be in the form of a registration fee, or
document processing fee or visa charges or any other pretext. The
money could be asked for upfront or it could be asked after trust has
been built after some correspondence has been exchanged. Also please
note that in case you get a job offer or a letter of intent without
having been through an interview process it is probably a scam and you
should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your
resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...