நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 4, 2011

Openings for Web Developer - Chennai


---------- Forwarded message ----------
From: T Mangoes HR Consulting <ishwarya@tmangoes.com>


For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 13917159      Personal Folder ID: 10559207

Dear shameem,

Dear Candidate,

Greetings from Zen HR!!!

We are glad to inform you about an opening with one of our MNC Software client for the position of Web-Developer

Mandatory Skills : PHP, ajax, css, javascript (jquery).
perl, sql, api, phpbb customisation - big plus

Job Position: Web Developer
Experience: 5 to 8 yrs
Job Location : Chennai

Responsibilities :
. Design and implement Applications running in Manta.com
. Build PHP, Ajax, Javascript, and CSS objects.
. Conduct production supports.
. Conduct Unit Testing.
. Manage day to day operational issues by analyzing and finding root causes and solutions for production issues.

If you are interested, kindly send your updated CV to ishwarya@tmangoes.com with the below mentioned information.

Tot.Exp:
Present CTC:
Expected CTC:
Notice period:

For further details contact me @ 044-42927111

Thanks & Regards,
Ishwarya Velliangiri
HR IT Recruiter
Tmangoes HR CONSULTING.,
Kilpauk Garden, Chennai-10
044-42927111
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: T Mangoes HR Consulting) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...