நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 4, 2011

Requirement for Manager Internal Audit


---------- Forwarded message ----------
From: Ikya Human Capital Solutions Pvt Ltd <sharada@ikyaglobal.com>


The sender of this email is registered with Naukri.com as Ikya Human Capital Solutions Pvt Ltd

Dear Candidate,

Ikya Human Capital Solutions is a premium integrated HR solutions company, with a focus on Executive Search, Contingency Recruitment, Learning and Temporary Staffing services. Headquartered at Bangalore, Ikya provides value-added services to a broad range of industry sectors through a growing network of company-owned offices across India.

We are currently looking for Manager Internal Audit:

Client: One of the well reputed BPO in India

Location: Bangalore


Responsibilities -
Oversee successful implementation of company"s Internal Audit program.

Manage audit personnel conducting operational, compliance and financial internal audits covering all aspects of the company. This includes reviewing and approving audit plans and programs, reviewing audit work papers, reviewing audit reports and presenting audit results to senior management.

Administer the Company"s Section 404 compliance efforts, including control definition, self-assessment and testing.

Identify any internal control weaknesses in those processes and recommend and implement changes to strengthen internal controls.

In addition to supervision of staff, perform audit activities on complex processes, which require a higher level of judgment and expertise.

Facilitate external audits, SAS 70 reviews, rating agency reviews and customer audits.

This position is for an experienced internal audit leader who enjoys hands-on involvement in planning and executing reviews and in developing a durable internal audit methodology suitable to a fast-paced highly demanding environment.

Key Result Areas:

Identify any internal control weaknesses in processes and recommend and implement changes to strengthen internal controls.

Liaise with representatives from the external audit firm.

Qualification:

The individual should have a minimum of 6 years of experience in the area of public accounting and/or internal auditing. A designation as a CPA or CIA is preferred but not required. A bachelor"s degree in Accounting or Business is preferred but not required. Excellent communication skills, both oral and written, are required.

Regards,
Sharada Rao | Key Account Manager | Recruitment Solutions
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Ikya Human Capital Solutions Pvt Ltd (vijay@ikyaglobal.com, SV Towers 80 feet road, 6th block Koramangala, BANGALORE, Karnataka - 560001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...