நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 4, 2011

Emerio Corp Job Opening for Data Center Operator cum Helpdesk Exp 1-3 Yrs location Singapore


For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 29874258      Personal Folder ID: 10557160

Dear candidates,

Emerio Globe soft Singapore,

We are looking for a position. Data Center Operations and as below.
Contract Duration: 12 Months contract
Please let me know if you are interested for this position.
I came across your CV in one of the job portal (Monster / Naukri) and would like to know if u would be interested and available for an opportunity with Emerio.


Company Profile:

In summary, Emerio, an NTT Communications company, is a technology services and outsourcing company. With deep industry knowledge, business process expertise, global resources and a proven track record, we deploy the right people, skills and technologies to help clients improve their performance. We help organizations achieve consistent quality and operational cost reductions through optimized service delivery models and process improvements. Emerio offers cutting-edge solutions in the areas of Application Services, Infrastructure Services and Business Process Outsourcing.
Since our inception in 1997, some of the world's leading companies across industry verticals have leveraged Emerio's globally networked delivery model to maximize their returns. Our track record of successful deliveries has been the single pivotal factor for our growth – reflected in our customer retention track record. Today, Emerio is supported by over 1,400 employees spread across 14 countries across Asia, UK, Germany and the USA, including delivery centers in Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thailand and India.
For more information, please visit our website www.emeriocorp.com

Position: Data Center Operations
Job Type: - 12 Months Contract
Client :- NTT Singapore Pte Ltd
Location: - Singapore
Exp: - 1- 3 Yrs Must
Skills: -
Mandatory Skills: Datacenter operations and helpdesk services Basic troubleshooting of LAN/WAN/Server

Job Description: 1.Minimum 1 to 2 years experience in Data Center and Helpdesk environment. 2.Good customer service and communication skills. 3.Able to communicate clearly in English. 4.Experience with using Remote dial-in tools (Putty, Remote Desktop, and PCAnyware) preferred. 5.Basic knowledge and hands-on skill of Windows Server and Unix/Linux 6.Experience with reading server logs and understanding sequences of events 7.Experience with troubleshooting router and ADSL Line problems (if experience with troubleshooting DLC, ELL/MetroEther, preferred). 8.Experience with remote LAN and Desktop support.
Other Pre-requisites:

Skill Rating: LAN/WAN/Server
Data Center Operations
Other Experience: 1.00-2.00 Years
Contract Duration: 12


Candidate Notice period should be only 15 Days Max. (Can join with in 10 Day)
If interested pls mail me a copy of your CV to prashanth.hallur@emeriocorp.com with contact details and I will come back to u ASAP.

Regards
prashanth Hallur
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Emerio Corporation) accessing the services of monster.com.sg and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monster.com.sg

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...