நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 4, 2011

Opening for Quality in German MNC, Coimbatore---------- Forwarded message ----------
From: E R Consulting <murali@erindia.com>

For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 13917159      Personal Folder ID: 10551334

Dear shameem,

Excellent opportunity is knocking at your door step.

We have an excellent opportunity with German MNC for Coimbatore location.

We would appreciate you if you could pass on this requirement to your friends or colleaques who might interested in this.

BE in Computer Science, EEE, E&I, IT would be preferable.

Qualification BE with /without Post Graduation
Post graduation in Quality related topics desirable

Software SW Development Experience desirable preferably in Embedded systems

Additional Skills Process Definition and Quality Assurance (Process Deployment) experience as per ISO9001:2008 and CMMI V1.2 models in SW Projects. Experience in Statistical Analysis, Process Performance Models.

Good communication and influencing skills.
Remarks Engineering Graduate in E & C, Electrical, Electronics, Instrumentation, CSE to be considered.

Key Expectations · Ensure Quality of deliverables in projects / across dept.
· Facilitate process implementation in projects and handle queries from practitioners
· Review and submit artifacts for process Data Base
· Evaluate the waivers or Alternate Practices, Learning audits, CARs
· Moderate CARs/8Ds
· Manage QA activities in the projects /department with stakeholders
· Defect prevention activities
· Effective reporting to Sr. Mgmt for efficient decision making

Kindly share the below details
Current CTC :
Expected CTC :
Notice Period :
Ready to work in Coimbatore:

Thanks and Regards,

Murali Chickmagalur |
ER Consulting | Bangalore - 560 085 |
Phone: 91-9686431116/9686431118 Ext: 22 |
Mobile: +91 9902711449 |
Email: murali@erindia.com |

Save paper, Save earth - Think before you print

This mail has been sent by one of the employers (Employer name: E R Consulting) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...