நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, October 12, 2011

Walk in Centre for wind Energy Technology

---------- Forwarded message ----------


Assalamu alaikum,
Dear all vacancies in Centre for wind Energy Technology- Chennai.

Project Asst-II
Eligibility: BE/B.Tech(Civil Engineering, Computer Science Engineering, Electrical & Electronics Engineering, Electronics & Communication Engineering, Information Science/Technology, Mechanical Engineering)
MCA
ME/M.Tech(Computer Science Engineering, Information Science/Technology)
MSc(Physics / Applied Physics)
Diploma(Civil, Computer Science & Engineering, Electrical & Electronics, Electrical Engineering, Electronics & Communication)
Location: Chennai
Job Category: Govt Sector, Research
Last Date: 21 October 11

Job Type: Full Time
Hiring Process: Written-test.
Job Details

 

CWET hiring PA
Centre for wind Energy Technology, inviting application for the post of
Project Asst-II www.freshersworld.com

Sl. No. Post Name/
No. of Post
Qualification Age Stipend

Research and Development Unit (R&D)

1. Project  Asst-II/
01
BE/B.Tech in Electrical & Electronics/ Electronics & Communication Engineering with minimum 55% in the qualifying examination with knowledge of MATLAB/Dig Silent/PSCAD. 28 yrs Rs/15,600
2. Project Asst-II/
01
BE/B.Tech in Mechanical Engineering with minimum 55% in the qualifying examination with knowledge of Ansys, ProE. 28 yrs Rs. 15,600
3. Project Asst-II/
01
BE/B.Tech in Civil Engineering with minimum 55% in the qualifying examination with knowledge of StadPro, AutoCAD. 28 yrs Rs. 15,600

Information, training & Commercial Services (ITCS)

4. Project Asst-II/
03
MCA, M.Sc. (in Physical Science)/BE/B.Tech in Electrical & Electronics/IT/Computer Science with minimum 55% marks in qualifying examination with knowledge in handling servers, workstation/designing & updating dynamic website/database designing with knowledge in RDBMS 28 yrs Rs. 15,600
5. Project Asst-II/
01
Bachelor's Degree in Computer Applications or Diploma in Electrical & Electronics/IT/ Computer Science with 55% marks in qualifying examination with knowledge in Firewall, Network related works. 25 yrs Rs. 10,400

Standards and Certification Unit (S &C)

8. Project Asst-II/
02
BE/B.Tech in mechanical/Electrical/ Aeronautical Engineering with 55% marks in qualifying examination. 28 yrs Rs. 15,600

Wind Resource Assessment Unit (WRA)

11. Project Asst-II/
07
MCA/BE/B.Tech in Electronics & telecommunication/Electrical & Electronics or any similar branch/ civil/Instrumentation Engineering with 55% marks in qualifying examination 28 yrs Rs. 15,600
12. Project Asst-II/
04
Diploma in Electrical & Electronics/ Electronics & Communication/Civil with 55% marks in qualifying examination 25 yrs Rs. 10,400

Hybrid Wind Systems (HWS)

14.

Project Asst-II/
01

BE/B.Tech in Mechanical Engineering with 55% marks in qualifying examination 28 yrs Rs. 15,600


How to apply
Interested candidates fulfilling the requirements may appear for a walk-in-interview to be held at 9.00 am on 21.10.2011 at Centre for Wind Energy Technology (C-WET), Velachery- Tambaram High Road, Pallikarani, Chennai- 600 100. Candidates reporting later than 10.00 am will, not be eligible to attend the interview. 5 copies of the completed application in the prescribed format should be bring for attending the interview. original certificate in support of Age/Educational Qualificatiion/Experience/Community should also be bring for verification.

For Details:
http://www.cwet.tn.nic.in/html/careers.html

With Best Regards

I. A. Umar Mukthar
Ujjain MPNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...