நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, October 12, 2011

Opening for Software Developer


---------- Forwarded message ----------
From: CFHRM <hr.ncs1@gmail.com>

The sender of this email is registered with Naukri.com as CFHRM

Experience required for the Job: 4 - 10 years
Job Location: Chennai

Dear Candidate,

Hi,
Greeting from Consultancy

We have an opening for Software Engineer Position for Chennai (Nandanam) please let me know if you are available and looking for the job opportunity at this time. Kindly send across your Update/Latest Resume along with below information:-

Company Name : AAAR (IT)
Web Site : www.aaarinc.com
Job Location: -Chennai (Nandanam)

Experience:-4 Yrs 10 yrs
we need an experienced candidate with 4-10 years in Sybase with ASE and IQ:
Company Name:-
C.CTC:-
E.CTC:-
Notice Period:-
Mobile No:-
Alternate No:-
Current Location:-
Date Of Birth:-

For further clarifications, please feel free send a mail

Warm Regards,
Anusuya
9962584503

Note: If it irrelevant please ignore and refer your friends for the same
Is this job relevant to you? Yes No

Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as CFHRM (janeeshmadhav@yahoo.co.uk, 7 munrika Vihar, NEW DELHI, Delhi - 110001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...