நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, October 9, 2011

JOB IN SAUDI OGER LTD (WATER & UTILITY PROJECT) , SAUDI ARABIA -Walkin Client Interview Hyderabad/Delhi/Mumbai/Patna
 
ss
 
 
Dear All
Advertisement:  03 -October-2011

I am Forwarding you a important information regarding Job Opportunities in
JOB IN SAUDI OGER LTD (WATER & UTILITY PROJECT)  , SAUDI ARABIA -Walkin Client Interview Hyderabad/Delhi/Mumbai/Patna
 Please Forward this Mail to YR contact circle, who have lost their Job, or looking forward to change their Job.
May be U may not required, but some one required,

Remember, this act is Sadqae-Jariya , your one click might
change someone's life and all the fortune he will be cherishing from this
Job will be credited to your account (AAMAL-NAAMA).

PLEASE SPEND FEW MINUTES AND FORWARD THIS MAIL.
HELP OTHERS FOR THE SAKE OF ALLAH AND ALLAH WILL HELP YOU !!!

MAY ALLAH (SWT) BLESS US IN OUR ACTIONS AND NIYAAH. AAMEEN!!!!
JAAZAKALLAH
Darulmarva charity Services
India
 
 
 
JOB IN SAUDI OGER LTD (WATER & UTILITY PROJECT)  , SAUDI ARABIA -Walkin Client Interview Hyderabad/Delhi/Mumbai/Patna
 
 
Walk In Interviews Schedule
 
mpany
Job Order
Venue
Location
Date Of Interview
091
2nd Floor, Hira Mansion,
opp paigah Plaza, bashir baug,
Hyderabad – 500063.
9618689205/ 4066836613
Hyderabad
05th Oct 2011
091
57-B, Bharat nagar, new friend's colony
New delhi-110025
Te;-011-26328924/25/9999104858
Delhi
08th Oct 2011
101
G Gheewala HR Consultants
A-202, Bombay Market, Tardeo Road, Mumbai. Tel: 022-66665325 / 29 / 95
Mumbai
08th Oct 2011
101
1st Floor, L.O. House, 
Opp. Golden Ice-Cream Factory, 
Near Petrol Pump, Exhibition Road, Patna-01 MOB:09820829050 / 9709372088 / 9334273410
Patna
12th Oct 2011
 
 
 
 
 
 JOB ORDER-GG091 :: (INTERVIEW ON 5TH OCT & 8TH OCT)
POSITION
JOB ID
GG09101
GG09102
 
 
 
 
WATER & UTILITY PROJECT
:: JOB ORDER-GG101 :: (INTERVIEW ON 8TH OCT & 12TH OCT)
:: JOB ORDER-GG104 (FMD PROJECT) ::
:: JOB ORDER-GG094 ::
:: JOB ORDER-GG098 ::
POSITION
JOB ID
GG09801
GG09802
GG09803
 
 
 
OW TO APPLY?
 
  • You can apply online to our website mentioning post applied in the subject matter.
OR
Send your application with following enclosure:
1.       A4 Size Bio-Data in 2 sets mentioning Job Title and Reference Number on envelope / letter. 
2.       A detailed typed career history sheet giving complete details about your responsiblities adn job handled from day one to current date of employment. 
3.       Copy of your degree certificates / post gradute / diploma or other educational certificates (if any). 
4.       Copies of experience certificates till date - India / Overseas. 
5.       Latest 2 passport sized coloured photographs. 
6.       Copies of passport.
7.       Please mention job code in your application eg.. GG09801. 
8.       Please mention your email address and mobile number (if any) 
9.       Please do not fold your applications.
10.   Incomplete applications will not be considered
G. GHEEWALA HUMAN RESOURCES CONSULTANTS
Head Office: Mumbai 
202, Bombay Market, Tardeo Road, 
Mumbai 400 034. Maharashtra, India.
Phone: +91-22-66665353 - 15 Lines
Fax: +91-22-66665363 - 3 Lines
Branch Office: Banglore
40/1, Bellary Road, Ganga Nagar, 
Bangalore, 560 032. Karnataka,India.
Phone: +91-80-23335351
Fax: +91-80-23432780
 
 
 
Thanks and  Regards
Darulmarva,Charity Service
----------* Serving the people *--------
"If anyone fulfils his brother's needs, Allah will fulfil his needs; if one relieves a Muslim of his troubles, Allah will relieve his troubles on the Day of Resurrection…" [Bukhari and Muslim].
 
 No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...