நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, October 12, 2011

Weekend Walk- In Event 15th October 2011!


 

From: Talent Scout IDC [mailto:mailer@mailer.accenture.com]
Sent: Tuesday, October 11, 2011 2:12 PM
To: Nizar, Alameen
Subject: Weekend Walk- In Event 15th October 2011!

 

 

Weekend Walk-In Event 15th October 2011 

 

 

The Accenture Delivery Centers for Technology in India have been growing in the last few years and this would not have been possible without your contribution and active participation in the recruiting process. Talent Scout allows us to attract the best talent in Accenture, making Accenture a great place to work in. Refer for the walk-in skill and grab an opportunity to work with your friends!

Like before, your referrals could win you a bonus!

 

Please Note: Candidates must carry the CID for the interview, without which they would not be eligible to participate in the event.

 

Date: 15th Oct 2011/ Saturday

Registration Time: 9:00 AM to 01:00 PM

 

Venue Details:

 

Date

Location

Venue

15-Oct- 2011/ Saturday

Kolkata (KDC)

Accenture Services Private Limited, Unitech Hitech Structures Ltd. IT/ITes SEZ, Incubation Space (Nr. G-III Bldg) Plot No DH-1,DH-2,DH-3,DH3/1, Block No DH, Action Area 1, New Town, Kolkata 700156, West Bengal.

Chennai ( CDC 1)

Accenture Tek Meadows, 51, Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai – 600119

Pune ( PDC )

Accenture Tower 5, Cybercity,143, Magarpatta City, Hadapsar – Mundhwa Road, Hadapsar, Pune – 411013

Bangalore
(BDC 4)

Accenture, RMZ Eco Space Campus, Building 2A, Outer Ring Road, Belandur Village, Varthu Hobli, Bangalore East Taluk, Bangalore-37. 

 

 

 

Important points to be noted:

 

Training experience is not factored into the overall experience of the candidate. The candidate must carry the following documents to the events, failing which they will not be processed:

 

 • Photo ID card – Passport / driving license / PAN card – Original And 1 copy.
 • Copy of the latest resume.
 • One passport size photograph.
 • Last drawn pay slip.
 • Proof of current CTC – salary revision letter/ offer letter.
 • Copy of the highest qualification degree certificate and mark sheets.
 • Relieving letter and offer letter of the previous organization.

 

How does one Refer?

 

 • Please refer to the attached Weekend Walk-In skills.
 • If your friend's profile matches any of the mentioned requirements, log on to https://employeereferrals.accenture.com/
 • Search for open demands across the globe by entering - [group title] [location] [level] in the search area.
 • Select the position you want to refer and upload the profile.
 • Once the profile is successfully uploaded – you would get an auto generated mail with a unique CID number for the candidate.
 • You can use the CID number to track the status of the referred candidate.

 

If you face any difficulty in uploading your referral onto the portal, do send us your referral's CV on idc.talentscout@accenture.com

 

 

Talent Scout Help Desk is now part of the myRequests online portal. Henceforth, please log on to the tool, upload your query and we will respond to you through myRequests only.

 

Regards,

Talent Scout Team,

Delivery Centre for Technology in India

 

  • To preserve the strong professional reputation of the Company, shared by all employees, the Company independently verifies employment details, educational qualifications and references for all candidates for employment. We encourage all our employees to reinforce this message with the candidates they refer for opportunities within Accenture.
  • Please go through the Employee Referral policy available on the IDC portal –        https://publishing.accenture.com/Policies/HR/RecruitingHiring/1075.htm 

 

 

 

Disclaimer:

 

One will receive a CID for every successful CV upload which is a unique number to track one's Referral candidature status. This unique number is generated based on a few mandatory fields. If the CV already exists from another channel, one will not receive a CID number. However, a CID generation alone will not guarantee the credit of the referral because of a potential mismatch in the fields which is used for uploading a CV.  In case of potential duplicate candidates the credit would go to the source which has uploaded the profile correctly on the portal first.

 

"This e-mail and any attachments to it (in part or in whole the "Communication") are confidential, may constitute inside information and are for the use only of the addressee. The Communication is the property of Accenture and its affiliates and may contain copyright material or intellectual property of Accenture and/or any of its related entities or of third parties.  If you are not the intended recipient of the Communication or have received the Communication in error, please notify the sender or Accenture immediately, return the Communication (in entirety) and delete the Communication (in entirety and copies included) from your records and systems. Unauthorized use, disclosure or copying of this Communication or any part thereof is strictly prohibited and may be unlawful.  Any views expressed in the Communication are those of the individual sender only, unless expressly stated to be those of Accenture and its affiliates "Accenture does not guarantee the integrity of the Communication, or that it is free from errors, viruses or interference."

 This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or otherwise private information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the email by you is prohibited.No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...