நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, September 7, 2011

Fwd: Urgent Requirement for C, C++, UNIX, Java with 5 yrs to 15yrs Experience

Brothers,
We have lot of requirement in IBM, specially in my department,  need to close most of the positions this week.  so hurry up brothers,  send your resumes, forward your friend's, brother's and relative'ss resume to me urgently.


Positions opend for Bangalore & Hyderabad location

1) 5yrs to 15yrs of Good Working Experience in  C, C++, Unix
    Virtualization technology, device drivers will be added advantage
   

2) 5yrs to 15yrs of Good Working Experience in Java technologies for UI Development  & UX

We may consider for 3 + yrs too, if we get a good profile.


Request you to spread this news, 

Freshers: We don't have fresher's requirement currently,  however whenever we have we would be requiring candidates with 0-18 months of experience in BE CS & IS with 70 % aggregate.

Note:  In case if I get any resume that doesn't match the requirement, pls don't feel bad if you won't get  the response,  IA will keep them in my repository, whenever I come across any requirements that suits your resume,  InshaAllah will try to get back to you.

Jazakallahu Khairan Kasira,
Syed Shahid Ali Afser

__._,_.__

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...