நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, September 7, 2011

Fwd: Immediate job openings for accounts professionals with Mohan Breweries,Chennai 
----- Forwarded Message -----
From: Mohan Breweries and Distilleries Ltd. <recruit@mbdl.co.in>
The sender of this email is registered with Naukri.com as Mohan Breweries and Distilleries Ltd.
Job Location: Chennai

Dear Candidate,
Mohan Breweies, leading Manufacturers of breweries, in Chennai is looking for Accounts Professionals.

Position - "Sr. Officer - Accounts"
Location - Chennai
Job Profile - Accounts finalization, knowledge on SAP / ERP, party payments, coordination with auditors.


If you are interested, send your updated resume to recruit@mbdl.co.in or contact the undersigned.

Regards,
Sandhya
HR
Mohan Breweries
04428521246
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Mohan Breweries and Distilleries Ltd. (bthamizhan@mbdl.co.in, Royala Towers, II Floor,No.158, Anna Salai,, CHENNAI, Tamilnadu - 600001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...