நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, September 7, 2011

Fwd: Excellant Opening for "SCM-Head "based at Chennai-MN1
>
---------- Forwarded message ----------
From: Avtar Career Creators <info@avtarcc.com>


For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 13917159      Personal Folder ID: 10287969

Dear ,


Dear Candidate,

This is with reference to your resume registered with various job sites. Currently we are considering your profile for an assignment with our clients for the position of "SCM- HEAD based at Chennai

Company Profile :
Our Client is a Leading Pharma Manufacturing based at Chennai


Required skills:
SCM-Head – Chennai

1. Must have exposure to Contract Manufacturing & CRAM ( Contract Research & Manufacturing )
2. Selling API ( Active Pharmaceuticals Ingredients ) is a must.
3. Must be an Engineer from Pharma / Chemical / or graduate from Chemistry
4. 8 – 15 years relevent experience (Must have exposure to Pharma / Chemical industry / speciality Chemicals )

Kindly let us know your interest in exploring the same with your updated resume. Also, Kindly fill in the below details for us to process further...

Name :
Date of Birth :
Expected Salary :
Current Location :
Mobile Number :

If you feel your profile is not matching with your candidature, kindly send your updated profile for our records. Also do not hesitate to forward this mail to your known friends / colleagues.

Kindly revert on the above.

With regards,
Murugeswari

AVTAR Career Creators | Udyog Gruhaa| No.10,Raja Nagar,East Coast Road,Neelangarai,Chennai-600041 PH:42941245
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Avtar Career Creators) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...