நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, September 7, 2011

Fwd: Opening for Finance Executive
 
----- Forwarded Message -----
From: Sudarsan P K <pk_sudarsan@wabag.in>
,

As discussed with you, we have an opening in our Finance department for the subject position.

The profile is:

Petty Cash Handling
BRS reconcilisation
Handling Travel Claim / Holiday Reimbursement
General Accounting Procedures

Please refer anyone meet these criteria.

Regards,

P.K. Sudarsan
Executive - HR
9659140802
www.wabag.com

God grants me the serenity to accept the things I cannot change; Courage to change the things I can; and Wisdom to know the difference

Our email domain has changed from bdwt.com to wabag.in
For E.g. username@bdwt.com will now be username@wabag.in
We would kindly request you to reply to Wabag.in

-- CAUTION - Disclaimer -------------------------------------------------------------------------------
This message and any files transmitted with it contain confidential information and are intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete it from your system. Secure or error-free e-mail transmission cannot be guaranteed, as information can be intercepted, corrupted, lost, destroyed or contain viruses. We therefore cannot accept liability for any damage caused by a virus transmitted with this email.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...