நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, September 7, 2011

Fwd: Urgent opening for Account executive for aPharma company
----- Forwarded Message -----
From: "vineeta.pandey@neweraindia.com" <vineeta.pandey@neweraindia.com>
Dear candidate,
                           we have an urgent opening for a pharma company for Account executive

Post- Account executive
Experience- 4-8 years
Job Location - Chennai
Qualification- Mcom, MBA(Finance),CA ,ICWA

Requirements-
1) Good knowledge of accounts, book keeping, ledger,A/c receivables, A/c payables

2) Knowledege of service tax,sales tax,Invoice, income tax

3) Should be able to work in Tally ERP software

Intrested candiate can send their CV at vineeta.pan dey@newerain dia.com&nb sp;or call me at 9711290119

Regards
vineeta pandey
New Era India pvt ltd

Urgent! Have you Updated your resume recently? Only recently updated resumes get Interview calls. Update your resume now and bag that perfect job.

Disclaimer: The sender tj_neic3 of this email is registered with TimesJobs.com as New Era India Consulting P Ltd ( arvind@neweraindia.com, E-6, 1st Floor Main Road Kalkaji, Delhi 110019 ) and has accessed your resume on TimesJobs.com. It is the sole responsibility of the candidate to verify the content of the mails sent by the employers/recruiters. Further, you are advised to make appropriate/thorough enquiries before acting upon any unsolicited mail that you may receive from any individual/firm/company, asking for advance payment for any service that they may claim to be offering. Timesjobs.com does not vouch/guarantee for any such offers made by the above said parties. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may report abuse by forwarding this email to: corporatecare@timesgroup.com. Please note that timesjobs.com does NOT endorse any requests for money payments, or sharing of bank account details. You can block this recruiter from searching your resume and contacting you.This Website/ E-mail are vulnerable to data corruption, interception, tampering, viruses as well as delivery errors and we do not accept liability for any consequence that may arise therefrom


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...