நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, April 20, 2011

Opening for Animator in Content Dep.,Hi,

Warm Greetings from Edserv,

Department : Content
Position : Animator
No. of Openings : 5
Location : T.Nagar

Experience : Minimum 1 Year experience in Animator.
Qualification : Any Degree with Computer Knowledge.

Good Communication and interpersonal skills and Grasping Power with creative thoughts.
Adaptable and dedicated towards work, willing to take up targets and Challenges.

Job Description :

Animator has to do Character animation, audio synchronisation, editing and rendering. Basic scripting to be done in the template design. Presenting the ID inputs in the Flash with basic creativity to bring the outcome in an excellent manner.

Interested Candidates WALK-IN to the below given Address with your Latest CV on
21- 04- 2011 (Thursday) between 10:30 AM to 12:30PM :

Edserv SoftSystems Ltd.,
No. 58 / 14, 1st Floor, Sri Venkateshwara Tower, Rajabadhar Street,
T.Nagar, Chennai-600017.
Phone : 6453 7217

About Company:

Edserv Softsystems Limited is India's first fourth generation Education Management Company. We do the process of Web-casted E-Learning method to impart training for the students. We also use technologies in order to efficiently synchronize the man power demand and supply. To know more about our company please review the company website www.edserv.in.

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Edserv Softsystems Limited (pavithra.r@edserv.in, New No.139, I Floor, Panna Plaza, Arcot Road, Kodambakkam, CHENNAI, Tamilnadu - 600024) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Employment Government Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...