நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, April 19, 2011

Urgent Attention,Urgent Attention,Are you ready to pick up this $5,000.00 sent today? We have concluded to effect your payment through western union $5,000.00 daily until the $1.5million, is completely transferred.Meanwhile, Mr. Mike Evans has western union $5,000.00 in your name today. So contact Western union Agent to pick up this $5000 now:Contact person: Mr. Mike Evans

TEL: +233542018958

E-mail (mr.mikeevans2@hotmail.com)Ask him to give you the mtcn, sender name, question and answer to pick the $5,000.00.

Also you should send to him your information's,YOUR FULL NAME:

YOUR ADDRESS:

YOUR DIRECT PHONE NUMBER:Finally try to call him on phone immediately you forward your information to him so as to enable him know you are the one.Thank you,

Regards,

Mr. Mark Williams

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...