நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, April 23, 2011

Okoego Francois sent you a message on Facebook...

facebook
Okoego sent you a message.
Okoego Francois
Okoego Francois23 April 17:59
Subject: Dear.... Senthilkumar Kolandasamy
Dear Senthilkumar Kolandasamy,

I have an important msg for you about late Mr.A.J.Kolandasamy ,about some deposit claim of $10.5 mil he left behind here in this country. Mail me with ur telephone number and private email so i can give you full details.

Mr Okoego Francois.

Email:okoegofrancois1906@hotmail.fr

Tele:00228-046-98-15
You have 1 new notification. Visit Facebook now to see what's happening with your friends.

To reply to this message, follow the link below:
http://www.facebook.com/n/?inbox%2Freadmessage.php&t=10150215411044085&mid=41cd883G5af36f1bf8ecG360647G0&bcode=YDFwRF7e&n_m=nagore51.jobs%40blogger.com
The message was sent to nagore51.jobs@blogger.com. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please follow the link below to unsubscribe. http://www.facebook.com/o.php?k=2644e1&u=100001587656940&mid=41cd883G5af36f1bf8ecG360647G0 Facebook, Inc. P.O. Box 10005, Palo Alto, CA 94303

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...