நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, February 26, 2011

Vacancy at Multi. Inc.


---------- Forwarded message ----------
From: Balaji <balaji.bp@in.com>


 

Balaji Consultants


Consultants
Contact between 10am-5pm, all days of week.

Need for candidates

If you have potential to work and are in need of job, then your are at right place at right time.


Salary - 5 to 30K plus Incentives

Qualification - 12+ (minimum)

Other - English Fluency (required)

Experience NOT required.


If you meet all the above requirements, then Click Here to Visit our Site Immediately.

About Us

We offer good positions in the most respected companies of India and overseas.
Company Address

Office Hours
10am - 5pm, M-F
 

 

For More details Visit :

Click Here

This message was intended for 'shamchem17@gmail.com' You have received this message because you are subscribed to our Job list

If you do not wish to receive any mail, then please Unsubscribe

 


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...