நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, February 26, 2011

Excellent offer for DBA - MS SQL
--- On Sat, 2/19/11, Covenant Consultants <anithav@covenantindia.net> wrote:

From: Covenant Consultants <anithav@covenantindia.net>


Greetings from Covenant Consultants!

Excellent Opportunity for MS SQL - DBA with Leading MNC in Chennai

JOB POSITION: MS SQL - DBA

This is a Direct and a Permanent position with this MNC in Chennai .

Total Experience : 3-9 Years

Relevant Experience in MS SQL - DBA : 3+ Years

Notice Period : Max 30 - 40 Days

JOB LOCATION: Chennai

INTERVIEW Date : 26th Feb 2011 (Saturday) between 9.30 Am to 3.00 Pm for a Face 2 Face Discussion in Chennai .

Kindly reply me with your updated resume , so once your resume is short-listed from the HR panel side , will immediately give you an call and will schedule your interview on 26th Feb Saturday 2011 for F2F discussion with 1 Tech Round and HR Discussion . Offer will be told on the same day .

Will share the Venue Details after the telephonic discussion with you .

CANDIDATE REQUIREMENTS/QUALIFICATIONS/EXPERIENCE/SKILLS:
Any Graduate

To know more Speak to us at 09940283903 / 044 42083671 (9:00am - 9:00pm) and write at anithav@covenantindia.net


Benefits to join in this Company:
Deliver the best - working with the most talented colleagues.
Rapidly build skills, knowledge and experience.
Work in a challenging environment that constantly demands you to operate at the edge of your ability.
Be recognised and rewarded for your achievement by accelerated career paths and rewards.

Innovative, Willing to take challenges and aim achieve targets
Looking for a good career and grow with the MNC Organisation.
Good Communication and presentation skills.
Willing to learn and having a positive attitude.


Note:
Interview Process Exclusively for MS SQL - DBA Only and offer on the Same Day
Kindly forward your update resume at the earliest for shortlisting and registor your presence for the Interview.
Dress Code : Formals
Plz apply, if you have relevent Experinece in the Following Skills Only, Since Other Skill set Panels will not be Available on Saturday.
Other skills pls Forward your Resume will get in touch Soon with dates.

Wish you all the Best !!! and Kindly refer or pass this mail to your friends
Thank you very much

Regards,
Anitha. K
Executive Talent Acquisition.
*****************************
COVENANT CONSULTANTS

"Fastest Growing Recruitment Company in India accredited by ERA"
Corporate Office :
India Land Tech Park
Tower - B, 4th Floor
Plot No 14, 3rd Main Road, Ambattur Industrial Estate, Chennai - 600 058.
Direct: 044 42083671/044 4353 2719
Fax: 044 4390 3915 / E Mail: anithav@covenantindia.net
Web : http://covenantindia.net
Locations : Chennai : Bangalore : Hyderabad : Coimbatore : Pune

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Covenant Consultants (rajesh@covenantindia.net, New No. 17, old no 107 F Block 3rd street Anna, Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600102) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Employment Jobs Listings


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...