நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, February 26, 2011

Deputy Manager AccountsHi,
We found your resume matching for the following job. Please click on the link below to apply for this job.

 
Job description:
 

Collecting and processing the accounts related information and proposing right direction for the organisation.
 

Job responsibilities:
 
Responsible for evaluating the expenses and purchases.
 
Preparation of MIS report
 
Budgeting for costs
 
Assisting Manager Accounts for overall functions related to finance
 

  Job Skills :  Cost Accounting,  Working on SAP ONE ERP would be added advantage,  Work experience on any ERP 
  Job Function  :  Finance
  Industry      :  Engineering
  Role         :  Finance Assistant
  Job Type      :  Full Time
  Qualification :  Commerce Graduation, ICWAI certified
  Salary        :  15000 - 25000 INR Per Month
  Experience    :  3 - 6 Yrs
  Telecommute   :  Negotiable
  Green job     :  Yes
  Employees     : 
  Locations      :  Hyderabad

Thanks
This is a system generated mail.please do not reply
 
  


--
To unsubscribe from this list visit this link

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...