நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, February 26, 2011

Urgent Opening for Safety / EHS Sr. Manager / Manager / Sr. Engineer / Engineer) For Delhi /Rajasthan / Mumbai / Pune/ Gujarat / Kolkata Location
---------- Forwarded message ----------
From: Selective Consultants Pvt. Ltd. <manoshree@selectiveconsultants.com>Urgent Opening for Safety / EHS â€" Sr. Manager / Manager / Sr. Engineer / Engineer)
For Delhi /Rajasthan / Mumbai / Pune/ Gujarat / Kolkata Location.


If your CV get shortlisted in that case you have to attend Face to Face Interview in :

Northen India - Delhi
Western India - Mumbai or Ahmadabad
Eastern India - Kolkata

I am sending you some details for this specific opening that might help you to give a better perspective about the position as well as the organization.


No. Of Positions : 50 positions
Position : Safety Engineer
Level : Depend on your number of Experience
Qualification : Industrial Safety is Must
Experience : 5+ years â€" 25 years

Job Profile :
1. Profile required to be part construction Safety.
2. Requirement for EPC Construction.
3. Basic qualification in safety
4. Minimum of 6 to 25 years’ experience
5. Must have good marketing skills
6. Shall be good in communication & presentation


If your CV get shortlisted in that case you have to attend Face to Face Interview in :

Northen India - Delhi
Western India - Mumbai or Ahmadabad
Eastern India - Kolkata


Kindly provide some more information apart from your updated CV ASAP:

Name:
Date of Birth:
Current Designation:
Current Organization:
Total Experience:
No of Exp in safety:
Qualification:
Current CTC:
Expected CTC:
Notice Period:
Current Location:
Kindly mention your Preferred Interview Location:

Regards
Ms Manoshree
Lead Talent Sourcing
Selective Consultants (A Unit of Khandelwal Overseas Pvt. Ltd.)
2108, D.B. Gupta Road, IIIrd Floor,
Karol Bagh,
New Delhi - 110005
Mobile Tel#: 09958683399
* E-Mail: manoshree@selectiveconsultants.com / ritu@selectiveconsultants.com
{ URL: www.selectiveconsultants.com
Selective ~ Linking People & Positions

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Selective Consultants Pvt. Ltd. (sarika@selectiveconsultants.com, 2108, D.B. Gupta Road, IIIrd Floor, Karol Bagh,, New Delhi, NEW DELHI, Delhi - 110005) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Career Job Tests


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.comGet career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's FreeNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...