நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, December 22, 2010

Various Job Positions (Gulf )

Assalamu Alaikkum,,,

Dear All

Please follow the links to view the details

Multiple Job Positions (IT Skills) - Saudi Arabia
>>Thursday, December 09, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/multiple-job-positions-it-skills-saudi.html


System Admin - Saudi Arabia
>>Thursday, December 09, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/system-admin-saudi-arabia.html


Electrical Engineer - Saudi Arabia
>>Thursday, December 09, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/electrical-engineer-saudi-arabia.html


Project Manager - Saudi Arabia
>>Thursday, December 09, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/project-manager-saudi-arabia.html


Civil Engineer - Saudi Arabia
>>Thursday, December 09, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/civil-engineer-saudi-arabia.html


Multiple Job Positions for a Insurance and Re-insurance Brokerage Company - Saudi Arabia
>>Thursday, December 09, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/multiple-job-positions-for-insurance.html


Multiple Job Positions for a Company - Saudi Arabia
>>Thursday, December 09, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/multiple-job-positions-for-company_09.html


HR Director and Apartment Suites Manager - Saudi Arabia
>>Thursday, December 09, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/hr-director-and-apartment-suites.html


Sales Executive - Qatar
>>Thursday, December 09, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/sales-executive-qatar.html


Accountant Required - UAE
>>Thursday, December 09, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/accountant-required-uae.html


Bilingual Telephone Interviewers/Researchers - Bahrain
>>Thursday, December 09, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/bilingual-telephone-interviewersresearc.html


Multiple Job Positions for a Calibration, Test and Measuring Organization - Qatar
>>Thursday, December 09, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/multiple-job-positions-for-calibration.html


Outdoor Sales & AC Technician - Saudi Arabia
>>Thursday, December 09, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/outdoor-sales-ac-technician-saudi.html


Multiple Job Positions ( Mostly Engineering ) - Qatar
>>Thursday, December 09, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/multiple-job-positions-mostly.html


WebSphere Portal Developers - Dubai, Qatar
>>Thursday, December 09, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/websphere-portal-developers-dubai-qatar.html


Safety Officer - Qatar
>>Wednesday, December 08, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/safety-officer-qatar.html


Telecom Engineers - Saudi Arabia
>>Wednesday, December 08, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/telecom-engineers-saudi-arabia.html


Multiple Job Positions for a Hypermarket Company - Bahrain, Kuwait and Lebanon, Oman
>>Wednesday, December 08, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/multiple-job-positions-for-hypermarket.html


Multiple Job Positions for a Carton Factory - Saudi Arabia
>>Wednesday, December 08, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/multiple-job-positions-for-carton.html


Mutual Funds Analyst - UAE
>>Wednesday, December 08, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/mutual-funds-analyst-uae.html


Sales Manger - Qatar
>>Wednesday, December 08, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/sales-manger-qatar.html


Head of Sales for a Telecommunications Operator - Bahrain
>>Wednesday, December 08, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/head-of-sales-for-telecommunications.html


Programmer ( .Net, Clipper, Fox pro, Sybase) - Saudi Arabia
>>Wednesday, December 08, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/programmer-net-clipper-fox-pro-sybase.html


Primary 5th Class Teacher and Primary Music Teacher for International School of London - Bahrain
>>Wednesday, December 08, 2010
http://www.jobshob.org/2010/12/primary-5th-class-teacher-and-primary.html


* Drink or eat only by right hand.
* Worship the creator, not his creations.
* Dhikr Allah every prayer and every time.
* Read Quran Regular Basis with translation
* Pray promptly and guide others to pray also.
* Reach islamic messages to everyone,it's ur duty.
* Use your mobile phone on your left ear -Health alert.
* Please don't waste water and food in your daily life, save for next Generation.-- 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...