நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, December 19, 2010

Bsc/Msc(Chemistry/Biochemistry/Biotechnology/Microbiology): Freshers/ 0 to“ 6 Months

Dear Candidate,


Greetings from Mac Management Consultants.

Exciting opportunity is stretched ahead for life science students and it will provide an awesome career to excel in the field of research.

Presently we have openings for Research Associate position in a leading laboratory.

Qualification:

Bsc/Msc(Chemistry/Biochemistry/Biotechnology/Microbiology)

Experience:

Freshers/ 0 – 6 Months

Work location:

Coimbatore.

Candidates should be willing to work in rotational shifts.

Salary will not be a constrain for potential candidates.

Interested candidates can send their profile.

Regards,

Padma,

Sr.HR (Recruitment),

Mac Management Consultants,

R.S Puram,

Coimbatore 641 002.

Direct contact No: 0422 4200214.

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...