நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, December 21, 2010

Regarding Scholarship In UK

Regarding Scholarship In UK

 

 

 

 

 

 

Inbox

 

X

 

 

 

 

 

 

Reply

|

Mohamed Ashraf

 to me

show details Dec 6 (1 day ago)

 

from

Mohamed Ashraf <iashu90@gmail.com>

to

a.mohd.farook@gmail.com

date

Mon, Dec 6, 2010 at 11:09 PM

subject

Regarding Scholarship In UK

mailed-by

gmail.com

signed-by

gmail.com

 

hide details Dec 6 (1 day ago)

 

In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful


Asalamu Alaikum ,

This is Ashraf doing my final year Engineering in ( Information Technology ) . I planned to my MS in UK ..

I Need to know the Scholarship Available for Muslims and as far as Indian ...
With regards
Ashraf

 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...