நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, December 14, 2012

Recruitment Drive for BOROUGE (ABU DHABI POLYMERS) Abu Dhabi for the Position of Olefins Operator

 


Dear Sir,
 
This is to bring to your notice that we are hosting Recruitment Drive for BOROUGE (ABU DHABI POLYMERS) Abu Dhabi for the Position of Olefins Operator this Month as per the below schedule.
 
Request your immediate response with your availability for attending this interview.
 
Interview Dates                :               20th Dec 2012 / 21st Dec 2012
 
Interview Venue              :               Will Let You Know Soon.
 
Interview Timings            :               Reporting @ Morning; 7.50 AM
 
IMMEDIATELY RESPOND TO OUR EMAIL ASAP WITH THE DATE SUITABLE TO YOU AND UPDATED CV.
Also Request you to Refer Friends And Colleagues.
 
Look forward for your response at the earliest.
 
Thanks & Regards,
Hitesh Dama
Sofomation Energy
Contact number:- +91 22 42459834(Office)
Mobile Number:- +91 9867037756(Personal)
 
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...