நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, December 14, 2012

Urgently register your CV and apply in www.sadara-jobs.comDear SMB brothers,
Please apply your CV in www.sadara-jobs.com
Recruitment going on heavily.Excellent package with family status.
ARAMCO AND DOW CHEMICALS-TWO GIANTS.

Sadara is a fully-integrated chemicals complex being built in Jubail Industrial City. This project includes plans for 26 individual projects that will comprise the world's largest integrated petrochemicals project, with the potential to produce 3 million tons of petrochemicals annually. The first production units are expected to be completed in late 2015, and all units completed by 2016.

Search and read about below plant process.Read below process.

Products covered under the agreement include polyethylene (PE), propylene oxide, polyether polyols, methylene diphenyl diisocyanate (MDI) and toluene diisocyanate (TDI) aromatic isocyanates, propylene glycol, butyl glycol ethers, amines and polyolefin elastomers.

--
Your Brotherly, Site coordinators, www.salemmbrothers.com, Suggestions mail to:
sitecordinators@salemmbrothers.com Subscribe to: smbjobseekers-subscribe@salemmbrothers.com


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...