நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 19, 2012

Govt Job - DAMODAR VALLEY CORPORATION
Company :  DAMODAR VALLEY CORPORATION
Website :  www.dvc.gov.in
Education :  Check Details
Experience : Freshers
Location : All India

DAMODAR VALLEY CORPORATION
(ESTABLISHED BY THE ACT XIV OF 1948)
DVC TOWERS: VIP ROAD: KOLKATA-700054

DVC is looking for bright result–oriented engineering professionals to join its journey of growth. ONLINE Applications are invited from the GATE-2012 Qualified Candidates to fill up the posts of Graduate Engineers Trainees (GETs)/Management Trainees (Technical) in the following engineering disciplines in DVC as well as Joint Venture Company (JVC) of DVC.

  • Graduate Engineers Trainees (GETs) : 217 Posts
  • Management Trainees (Technical) : 30 Posts

Age Limit : Maximum 29 Years As on 01.01.2012 for General Candidates.

Apply Details :

Candidates should apply through DVC's Online Registration System only. The Online Registration will be available on the websitewww.dvc.gov.in and will remain activated from 13.00 hrs of 07.07.2012 to 24.00 hrs of 28.07.2012 No other mode of application will be accepted.

IMPORTANT INFORMATION:
Opening Date of Application ONLINE : 07.07.2012(13.00 Hours)
Closing Date of Application ONLINE : 28.07.2012 (24.00 Hours)
Hosting of Shortlisted Candidates : 17.08.2012(Tentative)
Alongwith Schedule of GD, PT& PI

Check All Details & Online Submission of Application  Detailed Advertisement in the below link

http://www.dvc.gov.in/RECLIST.htm

http://www.dvc.gov.in/GATE-1.pdf


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...