நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, July 18, 2012

Tamil Nadu - Inspector of Fisheries and Research Assistant - Detail attached in Tamil versionApplications are invited only through online mode upto    03.08.2012 for Direct Recruitment 
to the vacancies in the following posts

(B) EDUCATIONAL QUALIFICATION:  
Candidate should possess the following  or its equivalent qualification on the date of this Notification viz. 02.07.2012.  
(i) A Degree in Bachelor of Fisheries Science (B.F.Sc) or Its equivalent degree of any University or Institution recognised by the University Grants Commission for 
the purpose of its grants. 
OR 
(ii) The Associate Diploma in Fisheries Science of the Central Institute of Fisheries Education, Bombay. 
OR 
(iii) M.Sc., Degree with Zoology (or) M.Sc., Degree with Marine Biology as Main Subject


To apply online;


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...