நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, July 18, 2012

Govt Job - Nuclear Power Corporation of India Limited - STIPENDIARY TRAINEES (Scientific Assistant/B-) OBC - 5 ,Degree in Engineering/M.Sc./AMIE or equivalent
Nuclear Power Corporation of India Limited a premier public sector enterprise, under the Department
of Atomic Energy, Government of India having comprehensive capability in all facets of Nuclear Technology
namely, Site Selection, Design, Construction, Commissioning, Operation, Maintenance, Renovation,
Modernization & Up-gradation, Plant Life Extension, Waste Management and Decommissioning of Nuclear
Reactors in India under one roof, invites application for the post of Stipendiary Trainees [Scientific
Assistant -B (Group-B)] and Stipendiary Trainees [Technician-B (Group-C)] to share these challenging
spectrum of responsibilities:-

TRAINEES:
CATEGORY – 1 STIPENDIARY TRAINEES (Scientific Assistant/B)
Total No. of Posts – 20 (SC -3 , ST- 2 ,OBC - 5 , UR - 10 )

Please have a look at the attachment for more details

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...