நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, July 18, 2012

Sharepoint Administrator

 

Job Title : Sharepoint Administrator 
Job Location : Jeddah, KSA
Preferred Nationality : Any

Requirements :

• Internet Information Server 7.0 knowledge and above
• SQL Server 2008 Admin (+)
• Active Directory
• Windows Workflow Foundation
• Windows 2008 server knowledge (R2 is a plus)
• Server farm design concepts
• Windows networking principles
• Microsoft Office SharePoint Designer 2007 /2010
• ASP / HTML / PHP sites
• PowerShell knowledge 
• SharePoint operations using windows PowerShell 
• Knowledge on STSADM command line utility
• Install / configure / deploy SharePoint Farms
• Configure / analyze / tune Search Functions
• Deploying SharePoint Solutions
• Administration, configuration and troubleshooting for MS SharePoint Server 2007 / SharePoint 2010 and SharePoint Sites
• Maintaining versions
• Maintain Form Based sites
• Troubleshooting Check In / Check Out problems
• Creating and managing Records Management Solutions
• Implementing Policies and configuring Information Rights Management
• Managing Documents, User Profiles and Audiences
• Implementing, configuring and managing Excel Services and InfoPath Forms Services
• Managing Web parts and Site Contents
• Perform routine maintenance and support activities
• Perform backups of SharePoint and backend SQL databases.
• Good Communication and documentation Skills 
• Web issues awareness and education.
• Linux RedHat administration experience (+)
• Apache 2 and MySQL administration experience (+)
• Good Knowledge in PHP, Openssl, Perl, Python and Trac (+)

Note: 
a) Experienced & Certified Professionals will be preferred.
b) Mention Position applied for in Email Subject, Without "Job Title" in subject Email will be deleted.
c) Answer the following questions & send your updated profile in Word Format (.Doc) to Jobs@JobsWebPortal.comPosition Applied For = 
Current Gross Salary in SAR =
Expected Gross Salary in SAR = 
Notice period to join = 
Current location = 
Iqama Transferable in Future (Y/N)? =


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...